روش تهیه فالوده شیرازی +عکس

روش تهیه فالوده شیرازی +عکس

مواد مورد نیاز: آب     نیم لیتر شکر      یک و نیم پیمانه گلاب      یک چهارم پیمانه *رشته برنجی های چینی قابل ذکر اینکه این رشته ها در تمام سوپر مارکت ها یافت میشه ...