خبرخوان

پربازدیدهای این دسته

آرشیو "حكايت هاي گلستان سعدي: در عشق و جواني"

معنى عشق و ایثار

معنى عشق و ایثار

در همين حال موج دريا به آن پاکباز امان نداد، او را فراگرفت ، او در حال جان دادن مى گفت : ((داستان عشق را از آن ياوه کار تهى مغز نياموز که هنگام دشوارى ، يار خود را فراموش کند.))چو ملاح آمدش تا دست گيردمبادا کاندر آن حالت...

دیده مجنون بین

دیده مجنون بین

شاه دستور داد تا مجنون را نزد او حاضر سازند، هنگامى که مجنون حاضر شد، شاه او را مورد سرزنش قرار داد که از کرامت نفس و شرافت انسانى چه بدى ديده اى که آن را رها کرده ، از زندگى با مردم ، رهيده و همچون حيوانات به بيابان گردى...

عدم دلبستگى پارسا به دارایى

عدم دلبستگى پارسا به دارایى

گر تضرع کنى و گر فرياد دزد، زر باز پس نخواهد دادولى آن پارساى تهيدست همچنان استوار و بردبار بود و گريه و فرياد نمى کرد، از او پرسيدم مگر دارايى تو را دزد نبرد؟در پاسخ گفت : آرى دارايى مرا نيز بردند، ولى من دلبستگى به...

سعدى به صورت ناشناس در شهر کاشغر

سعدى به صورت ناشناس در شهر کاشغر

معلمت همه شوخى و دلبرى آموختجفا و عتاب و ستمگرى آموختمن آدمى به چنين شکل و خوى و قد و روشنديده ام مگر اين شيوه از پرى آموختاو کتاب نحو زمخشرى (استاد معروف علم نحو) را در دست داشت و از آن مى خواند که :ضرب زيد عمروا به او گفتم :...

آب گوارا از زیبایى دل آرا

آب گوارا از زیبایى دل آرا

به سايه ديوارى پناه بردم و در انتظار آن بودم که کسى به سراغم آيد، و با آب سردى ، داغى هواى گرم تابستان را از من بزدايد، ناگاه ديدم در ميان تاريکى دالان خانه اى به نور جمال زيبارويى روشن شد. آن زيباروى بقدرى خوشروى بود که...

رنج همسایگى با مادرزن فرتوت

رنج همسایگى با مادرزن فرتوت

او در پاسخ گفت : ((فراق زن آنقدر بر من سخت نيست که ديدن مادرزن آنقدر سخت و رنج آور است . ))گل به تاراج رفت و خار بماندگنج برداشتند و مار بماندديده بر تارک سنان ديدنخوشتر از روى دشمنان ديدنواجب است از هزار دوست بريدتا يکى...

آشتى سعدى با دوست قدیم خود

آشتى سعدى با دوست قدیم خود

نگار من چو در آيد به خنده نمکيننمک زياده کند بر جراحت ريشانچه بودى ار سر زلفش به دستم افتادىچو آستين کريمان به دست درويشانگروهى از پارسايان - نه بخاطر زيبايى اين اشعار، بلکه به خاطر خوى نيک خود - اشعار مار ستودند، و آن...

همنشینى طوطى و کلاغ در قفس

همنشینى طوطى و کلاغ در قفس

يا غراب البين يا ليت بينى و بينک بعد المشرقين . اى کلاغ که قيافه بد و صداى ناهنجار تو، همه را از تو مى رماند، اى کاش بين من و تو به اندازه بين مشرق و مغرب دورى بود.على الصباح به روى تو هر که برخيزدصباح روز سلامت بر او مسا...

زبان مردم

زبان مردم

شخصى از يکى از دانشمندان پرسيد: مردى با زيبارويى تنها در خانه خلوت که درهايش بسته است و نگهبانان در خواب و غفلت هستند، نشسته . با توجه به اينکه هواى نفس اشتها دارد و چيره شده است ، به گونه اى که عرب گويد:التمر يانع والناطور...

تغییر روحیه

تغییر روحیه

شخصى از يکى از عربهاى غير خالص بغداد پرسيد: ((در باره نوجوانانى که هنوز در چهره آنها مو روييده نشده چه نظر دارى ؟ ))لا خير فيهم مادام احدهم لطيفا بتخاشن ، فاذا خشن يتلاطف .خيرى در آنها نيست ، زيرا تا هنگامى که نازک اندامند،...

  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2
  • >