خبرخوان
Previous
Next

نوشته هایی با برچسب "مقدمه"

مقدمه

مقدمه

علامه فقيد محمد باقر مجلسى در تاريخ هزار و سى و هفت هجرى قمرى در اصفهان ديده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام و عالم تشيع و گردآورى بزرگترين مجموعه روايى شيعى ، به ديدار حق شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتيق...

مقدمه

مقدمه

علامه فقيد محمد باقر مجلسي در تاريخ هزار و سي و هفت هجري قمري در اصفهان ديده به جهان گشود و پس از هفتاد و سه سال خدمت به اسلام و عالم تشيع و گردآوري بزرگترين مجموعه روايي شيعي ، به ديدار حق شتافت و در اصفهان جنب مسجد عتيق...