هنگام فعالیت‌های فکری، سیر بخورید

هنگام فعالیت‌های فکری، سیر بخورید

نقیایی تصریح کرد: سیر حاوی 16 درصد پروتئین بوده و بخاطر وجود این پروتئین‌ها مکمل بسیار خوبی برای غذای کودکان بالای یک سال محسوب می‌شود.وی افزود: سیر حاوی پتاسیم قابل توجهی به میزان 400 میلی‌گرم است در حالی که پودر آن...