گریه برای یتیمان

گریه برای یتیمان

فاطمه ، دختر رسول خدا صلي الله عليه و آله نيز در ميان آنان بود. پس از آنکه دريافتند پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله سالم است به مدينه بازگشتند. رسول خدا صلي الله عليه و آله نيز با کمي فاصله به طرف مدينه حرکت نمود. زنان بار...