خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "مصحف"

مصحف فاطمه چیست ؟

مصحف فاطمه چیست ؟

« آنگاه که نامه هاي اعمال منتشر گردد . » ـ { إنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الأولي * صُحُفِ إبراهِيمَ وَ مُوسي } . ( 2 ) « اين ، در صحيفه هاي نخستين ، در کتاب ابراهيم و موسي است . » و همچنين « مصحف » نيز از همين ماده اخذ شده و به معناي...

مصحف فاطمه (س) چیست؟

مصحف فاطمه (س) چیست؟

 مصحف فاطمه(س) كتاب مخصوصي است با مطالبي كه آن مطالب از ناحيه فرشته مخصوص يا جبرئيل به حضرت فاطمه(س) القاء شده و حضرت علي(ع) آن را نوشته و تدوين كرده است و مشتمل بر حوادث غيبي آينده و اسرار آل محمد(ص) است، و در نزد امامان(ع)...