زاهد دغلباز

زاهد دغلباز

هنگامى که به خانه اش باز گشت ، سفره غذا خواست تا غذا بخورد. پسرش ‍ که جوانى هوشمند بود از روى تيزهوشى به رياکارى پدر پى برد و به او رو کرد و گفت : ((مگر در نزد شاه غذا نخوردى ؟ ))زاهدنما پاسخ داد: ((در حضور شاه چيزى نخوردم که...