دانستنی هایی درباره نبی رحمت (ص) و رحلتشان(۱)

دانستنی هایی درباره نبی رحمت (ص) و رحلتشان(۱)

آخرین هشدار پیامبر (ص) در آخرین ساعت‏های زندگی پیامبر (ص) ، وقتی غم و اضطراب و دلهره سراسر مدینه را فرا گرفته بود و یاران باوفای آن‏حضرت با دیدگانی اشک‏بار و دل‏های آکنده از اندوه در کنار خانه رسول خدا...