انیس نقاش و عماد مغنیه

انیس نقاش و عماد مغنیه

انیس نقاش : حاج عماد از روز اول که به مسائل نظامی و مقاومت وارد شد به این ذهنیت ایمان داشت که دشمن نخست ما صهیونیسم است. هرچند در آن روزگار لبنان درگیر جنگ داخلی بود اما آموزش‌هایی که وی دیده بود نه برای مسائل داخلی لبنان...