برنامه های ملی ستاد اقامه نماز

برنامه های ملی ستاد اقامه نماز

خلاصه طرحها و برنامه هاي ستاد اقامه نماز شامل هفت برنامه ملی که از کتاب نسیم هدایت ( قابل دسترسی در سایت www.serat.medu.ir) برگرفته شده است به شرح زير مي باشد : 1 -آموزش عملي نماز 2- جشن شكوفايي 3- مسابقات اذان، احكام و انشاي...