آب درمانی، آتش درمانی و حجامت؛

آب درمانی، آتش درمانی و حجامت؛

به گزارش شیعه آنلاین، به رغم پیشرفت روز به روز علوم مختلف و از جمله علم پزشکی، اما هنوز هم بسیاری از مردم سراسر جهان به درمان بیماری‌های خود از طریق روش‌های سنتی بیشتر تمایل دارند. طی این گزارش نگاهی گذرا به مفهوم سه نوع...