مشکل هرکس، مشکل همه است / سخنرانی استاد حسن رحیم پور ازغدی