پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / Tag Archives: یا خامنه ای!با یاد تو همتم مضاعف باشددر راه تو حرکتم مضاعف باشدای سید ما امرتو بر روی دوچشمباعشق تو غیرتم مضاعف باشدهمت مضاعف میکنیمکاری مضاعف میکنیمعطر خوش خوب ظهورجاری مضاعف میکنیمبرمادرت زهرا(س) قس

Tag Archives: یا خامنه ای!با یاد تو همتم مضاعف باشددر راه تو حرکتم مضاعف باشدای سید ما امرتو بر روی دوچشمباعشق تو غیرتم مضاعف باشدهمت مضاعف میکنیمکاری مضاعف میکنیمعطر خوش خوب ظهورجاری مضاعف میکنیمبرمادرت زهرا(س) قس

Watch Dragon ball super