پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / Tag Archives: پاسخ به کنجکاوی‌های جنسی کودکان

Tag Archives: پاسخ به کنجکاوی‌های جنسی کودکان

پاسخ به کنجکاوی‌های جنسی کودکان

پاسخ به کنجکاوی‌های جنسی کودکان

وقتی کودک در می یابد که بین پسرها و دخترها تفاوت های آناتومیکی وجود دارد، فرصت خوبی است برای تاکید روی تفاوت ها، نه کاستن از آن تفاوت ها، پیام ها در مورد تفاوت های جنسی باید آشکار و قطعی باشد تا از اغتشاش فکری کودک که ممکن است در شناخت هویت جنسی اش پیش آید، جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super