Tag Archives: هدیه 60

باز هم نوری زاده رودست خورد!

پروژه «هدیه 60» نام طرحی بود که سل گذشته بر سر زبان افتاد و خبر از همکاری و یرنامه ای مشترک میان  سرویس‌های امنیتی  غربی ـ عربی  برای تبدیل بیروت به مرکزی برای فعالیت چریان فتنه و تضعیف پایتخت مقاومات علیه اسرائیل می داد. در این راستا فعالین فتنه و اپوزیسیون خارج از کشور میدان دار بودند و با سرمایه‌گذاری ویژه‌ عربستان سعودی  در صدد راه انداری سایت  و روزنامه برای تبلیغ فتنه در خارج از کشور بودند.  در این مسیر «سید رضا دنیا دیده شیران» ایرانی متنفذ در لبنان محل رجوع اپوزیسیون و سرویس های امنیتی بود و می کوشیدند از طریق وی «هدیه 60»  را اجرایی کنند

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super