Tag Archives: میدان کاج تهران

از میدان کاج تهران تا پایتخت جرم و جنایت اروپا

انگلیس با ۲۰۳۴ مورد جنایت به ازای هر یکصد هزار شهروند در صدر فهرست جرم و جنایت در کشورهای اروپایی قرار دارد. ارتکاب جرم با چاقو، پس از سرقت و تجاوز به عنف ، رایجترین جرم در لندن است.
zoland

حسن انتخاب شما ستودنی است.با تشکر رد کردن

Watch Dragon ball super