Tag Archives: مکافات عمل

مکافات عمل

در زمان حضرت موسي پادشاه ستمگري بود که وي به شفاعت بنده صالح ، حاجت مؤ مني را به جا آورد! از قضا پادشاه و مؤ من هر دو در يک روز از دنيا رفتند! مردم جمع شدند و پادشاه را با احترام دفن نمودند و سه روز مغازه ها را بستند و عزادار شدند.

بیشتر بخوانید »

مکافات عمل

در کتابهاى تالیف حکیمان نقل شده : زاییدن کژدم با سایر جانواران فرق دارد. کژدم هنگامى که در شکم مادرش قرار مى گیرد، آنچه در درون شکم مادر است مى خورد و سپس شکمش را مى درد و بیرون آمده در دشت به راه مى افتد و آن پوستها که …

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super