Tag Archives: مذاكرات پشم‌آلود

مذاکرات پشم‌آلود

به دنبال برآمدن دست مذاکره از آستین رهبر چپن‌پوش و دراز کردنش به سوی امیر پتوپوش‌، بازار دراز کردن و کوتاه کردن بسیار گرم شده است‌. چندی پیش در یکی از سایت‌های منترنیتی به نام «پشم‌الکدو» پیامی را خواندم از امیرالشلاّ قیان‌، که در برابر دست دراز مذاکره‌چیان‌، چنین پا …

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super