Tag Archives: متن مجری نیمه شعبان

متن مجری نیمه شعبان

متن مجری نیمه شعبان

پخش قرآن

متن مجری ۱

این کلمات تو بود. این خط و نشان تو بود که چشمان احساسم را خیره می کرد.

نوشته بودی آنگاه که دلتنگ ما شدی، وقتی سراغ ما را در دل جستی، آن زمان که دستان بی رحم بغض گلویت را فشرد و هر هنگام پاکی احساست، ما را طلب کرد دسته ای یاس بردار و ببوی واز حریر گل برگ هایش، قامت ساقه هایش و دفتر برگ هایش بخوان نام ما را .

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super