پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / Tag Archives: فرزندان حضرت خديجه (عليها سلام)

Tag Archives: فرزندان حضرت خديجه (عليها سلام)

فرزندان حضرت خدیجه (علیها سلام)

حضرت خديجه

در سيرت رسول اللّه از رفيع الدين اسحاق همداني ميخوانيم. "پس سيّد او را [ خديجه ] به خانه برد و هفت فرزند از وي ظاهر شد سه پسر و چهار دختر. پسران قاسم و طاهر و طيب بودند. دختران، زينب و رقيّه و ام كلثوم و فاطمه. و پسرانش - هر سه - در ايام جاهليت وفات يافتند و دخترانش همه اسلام را دريافتند و با سيّد به مدينه هجرت كردند. و سيّد فرزندان را همه از خديجه بياورد، الا ابراهيم كه از ماريه ي قبطيه بياورد و تا خديجه زنده بود، سيّد هيچ زن ديگري نخواست".(۱)

برخي ديگر گفته اند حضرت خديجه دو پسر به نامهاي قاسم و عبدالله داشته كه عبدالله را با لقب طيب و طاهر مي خوانند و دختران خديجه را نيز رقيّه، زينب، ام كلثوم و فاطمه دانسته اند.

ابن هشام نيز همان نظر رفيع الدين اسحاق را تكرار ميكند.(۲)

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super