پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / Tag Archives: عدم دلبستگى پارسا به دارايى

Tag Archives: عدم دلبستگى پارسا به دارايى

عدم دلبستگى پارسا به دارایى

در ميان کاروان حج ، عازم مکه بودم ، پارسايى تهيدست در ميان کاروان بود، يکى از ثروتمندان عرب ، صد دينار به او بخشيد، تا در صحراى منى گوسفند خريده و قربانى کند، در مسير راه رهزنان خفاجه (يکى از گروههاى دزدهاى وابسته به طايفه بنى عامر ) ناگاه به کاروان حمله کردند، و همه دار و ندار کاروان را چپاول نموده و بردند، بازرگانان به گريه و زارى افتادند، و بى فايده فرياد و شيون مى زند.

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super