پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / Tag Archives: عابد رياکار و مرگ نکبتبار او

Tag Archives: عابد رياکار و مرگ نکبتبار او

عابد ریاکار و مرگ نکبتبار او

پادشاهى عابدى را طلبید. عابد (که ریاکار بود) با خود فکر کرد که دوایى بخورد تا بدنش ضعیف و رنجور گردد تا نزد شاه قرب بیشترى بیابد. دارویى خورد. اتفاقا دارو زهر آگین بود و موجب شد که عابد مرد. آنکه چون پسته دیدمش همه مغز پوست بر پوست بود …

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super