پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / Tag Archives: شعر امام خميني(ره) درباره نوروز

Tag Archives: شعر امام خميني(ره) درباره نوروز

شعر امام خمینی(ره) درباره نوروز

شعر امام از نظر شيوه سبك عراقي است در اين سبك شعر از سطح به عمق راه يافته و زيبايي هاي جان را توصيف مي كند. از اينروست كه بيشترين سروده هاي عرفاني فارسي در اين قالب سروده شده است.
فارس، حضرت امام خميني(ره) درباره آئين باستاني عيد نوروز شعري سروده است. شعر امام از نظر شيوه سبك عراقي است در اين سبك شعر از سطح به عمق راه يافته و زيبايي هاي جان را توصيف مي كند. از اينروست كه بيشترين سروده هاي عرفاني فارسي در اين قالب سروده شده است.

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super