Tag Archives: زبان مردم

زبان مردم

شخصى از یکى از دانشمندان پرسید: مردى با زیبارویى تنها در خانه خلوت که درهایش بسته است و نگهبانان در خواب و غفلت هستند، نشسته . با توجه به اینکه هواى نفس اشتها دارد و چیره شده است ، به گونه اى که عرب گوید: التمر یانع والناطور غیر مانع …

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super