Tag Archives: حکایت

حکایت خواندنی ِبهلول و دزد

بهلول پس از چند روز دیگر به سوى خرابه آمد سیصد و ده درهم را همانجا یافت . پولها را برداشت و در محل آن تغوط کرد. عقیق:بهلول آنچه پول از مخارجش زیاد مى آمد در گوشه ى خرابه اى زیر خاک پنهان مى کرد زمانى مقدار پولهایش به سیصد …

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super