Tag Archives: جزایر مصنوعی امارات

جزایر مصنوعی امارات… جاذبه یا فاجعه؟! (+تصاویر)

جزایر مصنوعی امارات... جاذبه یا فاجعه؟! (+تصاویر)

تنها پس از گذشت ده سال از شروع این "چالش بزرگ"7،پالم ها درحال ته نشین شدن دربستر خلیج هستند8 وجزایر پراکندۀ پروژۀ " وُرلـد " (جهـان : World)، ایدۀ کاملاً شخصی شیخ محمـد که منحصراً محصول ذهن خلاق وشاعرانۀ اوست، همچون حبه های قند درنوازش زبانه های امواج حل ومحـومی شوند.

معماری نیوز: ساحل دوبی درگذشته ای نه چندان دورمحل تجمع ملاحان کم درآمد وباربران درماندۀ عربی بود که به امید اجیرشدن برای تخلیه وبارگیری لنج های ایرانی ساعت ها زیرآفتاب سوزان وبرروی رمل های تف دیده بر پا می ایستادند و به تلألؤ امواج شمالی خلیج فارس چشم می دوختند!

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super