پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / Tag Archives: جریان‏های فمینیستی معاصر

Tag Archives: جریان‏های فمینیستی معاصر

جریان‏های فمینیستی معاصر

در میان جریان‏های فمینیستی معاصر، هفت گرایش عمده وجود دارد:1. فمینیسم لیبرالی؛ 2. فمینیسم مارکسیستی؛ 3. فمینیسم اگزیستانسیالیستی (اصالت وجود)؛ 4. فمینیسم روانکاوانه؛ 5. فمینیسم هم‏جنس‏گرایانه؛ 6 . فمینیسم زیست شناختانه؛ 7. فمینیسم فرامدرن.

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super