Tag Archives: ثامن الحجج(ع)

تجلی نماز در سیره ثامن الحجج(ع)

حضرت رضا(ع) درباره فلسفه نماز چنین می فرمایند: فلسفه نماز؛ اقرار به ربوبیت خدا، نفی هرگونه شریک برای او و ایستادن با کمال خضوع و فروتنی و بیچارگی در پیشگاه خداست. نماز موجب یاد خدا، دوری از غفلت و سرکشی و باعث خشوع و عشق و درخواست افزایش شؤون مادی و معنوی است.

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super