Tag Archives: تاريخ غيبت كبري

تقسیم بندی روایاتی که آینده را پیش بینی کرده اند

 روایاتی که دلالت بر وقوع رویدادهای مشخصی در آینده می کند سه گونه است: اول :روایاتی که به صراحت مربوط به ظهور حضرت بقیهالله است. چنانکه این صراحت را در بسیاری از روایات شیعه امامیه می بینیم که همگی به همین منظور برای اثبات این هدف گرد آوری شده اند …

بیشتر بخوانید »

لجام گسیختن عرب و سلطه بر شهرهای خود و خروج از سلطه عجم

 این همان خصوصیتی است که در این دوره با آن سر و کار داریم. دوران انقلابها و نهضتها در کشورهای عربی به انگیزه آزادی از قید و بند استعمار خارجی و نفوذ حکومت اجانب و دخالت بیگانگان در سرنوشت آنان، گسیختن لجام تعبیری مجازی یا از نهضت و انقلاب است، …

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super