Tag Archives: بهاییت

استخدام تحلیل‏گرانی با چشم برزخی توسط بهاییان!

اما رادیو آلمان با تکیه بر گفتارهای عفو بین‏الملل، این عده را زندانی عقیدتی خوانده و مدعی شد: اتهام‌های وارده به این اشخاص، به انگیزه سیاسی وارد شده است! که با احتساب این مسأله، باید پرسید اقدامات تروریستی که این عده به جزییات آن اعتراف کرده‏اند، به دست چه اشخاصی انجام شده است؟!
zoland

Watch Dragon ball super