Tag Archives: بني اسرائيل

افشای دشمنی تألیف کنندگان تورات و انجیل موجود با انبیای بنی اسرائیل!!

در سفر تکوين (پيدايش) باب 19 از آيه 31 تا 38 ثابت مي کند خاندان موآب و بني عمون از زنای پدر با دخترش بوجود آمده اند!! و در انجيل موجود يعني انجيل متي باب اول آيه 5 هم ثابت مي کند راعوت از خاندان موآب است و راعوت مادر عوبيد است و عوبيد پدربزرگ حضرت داوود است و چون حضرت سلیمان پسر ‌حضرت داوود است او هم از اولاد زنا تلقي مي شود و چون پسر ايشان رحبعام هم جد اعلاي مادري حضرت عيسي (ع) است او هم از صلب زنا تلقی می شود یعنی این ها از شجره ملعونه هستند ( العیاذبالله )

 

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super