Tag Archives: باحجاب

حتما بخوانید حتما(شما دینتان را فروختید و ما خریدیم)

بانوی باحجابی در یکی از سوپرمارکیت‌های زنجیره‌ای در فرانسه خرید می‌کرد؛ خریدش که تمام شد برای پرداخت رفت پشت صندوق کونتر. صندق‌دار زنی بی‌حجاب و اصلً عرب بود ولی در فرانسه منحیث مهاجر زندګی میکرد.. صندوق ‌دار یا کسی که در کونتر بود نگاهی از روی تمسخر به او انداخت …

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super