پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / Tag Archives: اولین فراماسون ایرانی كیست؟

Tag Archives: اولین فراماسون ایرانی كیست؟

اولین فراماسون ایرانی کیست؟

اولین فراماسون ایرانی كیست؟

«... در صحن كلیسا مستر هریس نامی را كه بزرگ‌خانة فراموشان بود و بنده را به دو مرتبه از مراتب مزبور رسانیده بود مرا دیده مذكور ساخت كه یك هفته دیگر عازم ایران هستید و فردا فراموشخانه باز است اگر فردا شب به آنجا خود را رسانیدی مرتبة اوستادی را به تو می‌دهم و اگرنه ناقص به ایران می‌روی ـ خواستم زیاده در خصوص رفتن گفتگو كنم فرصت نشد...»

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super