Tag Archives: انس با قرآن کریم

راهکارهای ایجاد انس با قرآن کریم در میان اقشار مختلف جامعه

علی اصغر شعاعی چکیده قرآن، این بزرگترین محور اتحاد مسلمین جهان، قرنهاست که دستخوش غبار افکار و بر کنار از زندگی آدمیان، مهجور مانده است. یکی از راه‌های رفع این مهجوریت، گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم می باشد.

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super