Tag Archives: امیر طلال محمد رشید

برادر ناتنی پادشاه عربستان در پاریس قیام کرد

برادر ناتنی پادشاه عربستان كه در فرانسه زندگی می كند، برای سرنگونی رژیم این كشور یك جبهه مخالف تشكیل داده است.
به گزارش جهان، باشگاه خبرنگاران به نقل از هفته نامه فلسطینی المنار ؛ جبهه جدید مخالفان آل سعود به رهبری " امیر طلال محمد رشید " كه از سال 1980میلادی به فرانسه پناهنده شده، در بیانیه ای تاكید كرد: از این پس با انتقال قدرت موروثی موافقت نكرده و با تبعیت از آل سعود مخالفیم و جهانیان باید به ما برای تعیین سرنوشت خودمان كمك كنند.

بیشتر بخوانید »

برادر ناتنی پادشاه عربستان در پاریس قیام کرد

برادر ناتنی پادشاه عربستان كه در فرانسه زندگی می كند، برای سرنگونی رژیم این كشور یك جبهه مخالف تشكیل داده است.
به گزارش جهان، باشگاه خبرنگاران به نقل از هفته نامه فلسطینی المنار ؛ جبهه جدید مخالفان آل سعود به رهبری " امیر طلال محمد رشید " كه از سال 1980میلادی به فرانسه پناهنده شده، در بیانیه ای تاكید كرد: از این پس با انتقال قدرت موروثی موافقت نكرده و با تبعیت از آل سعود مخالفیم و جهانیان باید به ما برای تعیین سرنوشت خودمان كمك كنند.

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super