Tag Archives: اشو و اعتقاد به تناسخ

اشو و اعتقاد به تناسخ

اشو و اعتقاد به تناسخ

یکی از آموزه های مهم دین و فرهنگ هندی که اوشو نیز بر آن تأکید کرده، آموزه تناسخ است. تناسخ به معنای حلول روح انسان مرده در بدن انسان دیگر است، به این بیان که یک روح وجود دارد، از ابتدا بین بدنهای مختلف در حال سیر است و از بدنی به بدن دیگر می رود. در ادامه نقد و بررسی نظرات و عقاید اوشو، در این بخش به مبحث تناسخ می رسیم.

بیشتر بخوانید »

Watch Dragon ball super