Tag Archives: اسراری از رنگ آسمان‏

اسراری از رنگ آسمان‏

این رنگ، مناسب ترین و بهترین رنگ براى تقویت نور دیدگان است، … عقیق:در رنگ آسمان و حکمت و صواب تدبیر آن بنگر. این رنگ، مناسب ترین و بهترین رنگ براى تقویت نور دیدگان است، حتى پزشکان به کسى که دیدگانش آسیب دیده سفارش مى‏ کنند که همواره در رنگ …

بیشتر بخوانید »
zoland

Watch Dragon ball super