Tag Archives: آشتی

آشتی کردن دو طایفه بختیاری پس از ۵۶ سال

دو طایفه بختیاری پس از ۵۶ سال در مراسمی با حضور بزرگان طوایف بختیاری و مسئولان دزفول آتشی کردند. به گزارش فارس، ۵۶ سال قبل بود که دو طایفه عبدالوند و حاجیوند از طوایف بختیاری بایکدیگر درگیر شده که این درگیری منجر به کشته‌شدن نفر از افراد این دو طایفه …

بیشتر بخوانید »
zoland

Watch Dragon ball super