انتخابات فرانسه به روایت آمار

با بررسی آخرین نتایج نظرسنجی‏ها در فرانسه تنها 9 روز به زمان برگزاری انتخابات می توان دریافت که میزان شانس رئیس جمهوری فعلی برای پیروزی در انتخابات از اول آوریل تاکنون افزایش یافته است.

به گزارش مشرق به نقل از مهر، دوره ریاست جمهوری فرانسه پنج ساله است و دور اول انتخابات 22 آوریل (سوم اردیبهشت) و دور دوم ششم مه (هفدهم اردیبهشت) برگزار می شود.

شورای قانون اساسی فرانسه که مرجع تعیین صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور است، ده نامزد را برای رقابت با یکدیگر انتخاب کرده است.

انتخابات فرانسه به روایت آمار

انتخابات فرانسه به روایت آمارReviewed by مرتضی سرمدیان on Apr 12Rating:

“نیکلا سارکوزی” از حزب اتحاد برای جنبش مردمی، “اوا ژولی” از حزب سبز (طرفداران محیط زیست) سیاستمدار ۶۹ ساله، “مارین لوپن” از حزب راستگرای افراطی، “ژان لوک ملانشون” از حزب چپگرای افراطی، “فیلیپ پوتو” از حزب جدید ضد سرمایه داری، “ناتالی آرتو” از حزب کارگران، “ژاک شومیناد” از حزب هبستگی و پیشرفت سیاستمدار ۷۱ ساله، “فرانسوا بایرو” از حزب اتحاد برای دموکراسی، “فرانسوا اولاند” از حزب سوسیالیست و “نیکلا دوپنتنیون” از حزب جمهوریت از جمله نامزدهای انتخاباتی هستند.

طبق قوانین انتخاباتی فرانسه دو نامزدی که در دور نخست انتخابات بیشترین آرا را کسب کنند وارد مرحله دوم می شوند. تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه تا ۲۰ آوریل یعنی دو روز پیش از آغاز دور نخست انتخابات ادامه دارد.

با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نامزدهای انتخاباتی تلاش می کنند که با دادن وعده هایی آرای خود را افزایش داده و شانس خود را در این انتخابات بالا ببرند.

در این بین موسسات نظرسنجی به تکاپو افتاده و نظرسنجی های مختلفی را از دوماه گذشته تاکنون منتشر کردند که نتایج این نظرسنجی در ماه گذشته در برخی از روزها شیب مثبت برای سارکوزی و در نقطه مقابل شیب منفی برای اولاند و بالعکس داشته است.

در این گزارش تلاش کردیم تا به بررسی نظرسنجی های اخیر توسط موسسات فرانسوی و میزان آرای رای دهندگان به نامزدهای انتخاباتی در دو مرحله اول و دوم بپردازیم.

طبق بررسی نتایج نظرسنجی ها متوجه شدیم که رای دهندگان فرانسوی در روزهای ۳۰ مارس تا ۱۱ آوریل سارکوزی، در روزهای ۲۹ تا ۳۰ مارس اولاند و در روزهای ۲۲ تا ۲۷ مارس سارکوزی را به عنوان رئیس جمهوری آتی کشورشان انتخاب کردند که این موضوع نشان می دهد با نزدیک شدن به زمان انتخاب شمار حامیان رئیس جمهوری فعلی افزایش یافته است.

نظرسنجی موسسه Ifop در روزهای ششم تا یازدهم آوریل نشان می دهد که “فرانسوا اولاند” از حزب سوسیالیست ۲۷ درصد آرا را از آن خود می کند، این درحالیست که “نیکلا سارکوزی” ۲۸ درصد آرا را به خود اختصاص می دهد.

نتایج این نظرسنجی درحالیست که نظرسنجی Ipsos در روزهای ششم تا هفتم آوریل نشان داده بود اولاند ۲۸.۵ درصد آرا را کسب می کند و سارکوزی ۲۹ درصد را از آن خود می کند.

نتایج نظرسنجی ها در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

همچنین نظرسنجی موسسه Harris در روزهای سوم تا ششم آوریل نشان داد که اولاند ۲۷ درصد را کسب می کند و سارکوزی ۲۸ آرا را به خود اختصاص می دهند.

نظرسنجی موسسه Opinion- Way در روزهای سوم تا چهارم آوریل نشان داد اولاند ۲۶ درصد و سارکوزی ۲۸.۵ درصد آرا را از آن خود می کند.

نظرسنجی موسسه CSA نیز در روزهای اول و دوم آوریل نشان داد که اولاند ۲۹ درصد و سارکوزی ۳۰ درصد آرا را به خود اختصاص می دهند.

همچنین طبق نظرسنجی موسسه Harris در روزهای ۲۹ مارس تا دوم آوریل اولاند ۲۶ درصد و سارکوزی ۲۹ درصد آرا را کسب می کند. نظرسنجی موسسسه Ipsos در روزهای ۳۰ تا ۳۱ مارس نیز نشان داد که اولاند ۲۷.۵ درصد و سارکوزی ۲۹.۵ درصد آرا را از آن خود می کنند.

نظرسنجی LH2 در روزهای مشابه نشان داد که اولاند ۲۸.۵ درصد و سارکوزی ۲۷.۵ درصد آرا را کسب می کند که نتایج این نظرسنجی مغایر با نتایج Ipsos است که از بخت سارکوزی برای شکست رقیب خود از حزب سوسیالیست خبر داده بود.

این درحالیست که نظرسنجی های انجام شده در مارس گذشته از شانس بالای اولاند برای شکست سارکوزی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه حکایت داشت که این موضوع نشان می دهد رئیس جمهوری فعلی با دادن وعده هایی همچون عدم افزایش مالیات توانسته آرای رای دهندگان فرانسوی را به خود جلب کند.

در اینجا بهتر است به نظرسنجی های انجام شده در ماه مارس بپردازیم، نظرسنجی BVA در روزهای ۲۹ تا ۳۱ مارس نشان داد که اولاند ۲۸ درصد و سارکوزی ۲۷ درصد آرا را از آن خود می کند.

نتایج نظرسنجی ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

طبق نظرسنجی CSA در روزهای ۲۶ تا ۲۷ مارس، اولاند ۲۶ درصد و سارکوزی ۳۰ درصد آرا را در انتخابات به خود اختصاص می دهد. طبق نظرسنجی Opinion- Way در روزهای ۲۶ تا ۲۷ مارس اولاند ۲۷ درصد و سارکوزی ۲۸ درصد آرا را از آن خود می کنند.

موسسه TNS Sofres نیز نتایج نظرسنجی خود را در همین دو روز منتشر کرده و پیش بینی کرد اولاند ۲۸ درصد و سارکوزی ۲۹ درصد آرا را از آن خود می کند.

نتایج نظرسنجی این سه موسسه از شانس بالای سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و شکست رقیب اصلی خود حکایت داشت، در حقیقت نتایج نظرسنجی روزهای گذشته بار دیگر تکرار شد.

نظرسنجی Harris در روزهای ۲۲ تا ۲۶ مارس نشان داد که اولاند موفق به کسب ۲۷ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و سارکوزی ۲۸ درصد آرا می شود که این نظرسنجی نیز به پیروزی رئیس جمهوری فعلی اشاره کرد.

دراینجا بهتر است به نتایج نظرسنجی ها در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بپردازیم، همانطور که پیش بینی می شود سارکوزی و اولاند با توجه به آنکه بیشترین آرای نامزدها را کسب می کنند به دور دوم راه پیدا می کنند.

نظرسنجی Ifop در روزهای ششم تا یازدهم آوریل نشان می دهد که اولاند ۵۴ درصد و سارکوزی ۴۶ درصد آرا رای دهندگان فرانسوی را به خود اختصاص می دهد.

نتایج نظرسنجی Ipsos در روزهای ششم تا هفتم آوریل، نظرسنجی Harris در روزهای سوم تا ششم آوریل، Opinion- Way در روزهای سوم و چهارم آوریل به ترتیب نشان داد که اولاند با کسب ۵۴ درصد آرا در برابر ۴۶ درصد، ۵۵ درصد آرا در برابر ۴۵درصد و ۵۳ درصد در برابر ۴۷ درصد آرا سارکوزی را شکست می دهد.

موسسات نظرسنجی CSA در روزهای اول و دوم آوریل، Harris در روزهای ۲۹ تا دوم آوریل، Ipsos و LH2  در روزهای ۳۰ تا ۳۱ مارس، BVA در روزهای ۲۹ تا ۳۱ مارس نیز بار دیگر چنین نتایجی را منتشر کردند و به ترتیب اعلام کردند اولاند با کسب ۵۴ رای در برابر ۴۶ درصد، ۵۳ درصد در برابر ۴۷ درصد، ۵۵ درصد آرا در برابر ۴۵ درصد، ۵۴ درصد در برابر ۴۶ درصد و ۵۶ درصد در برابر ۴۴ درصد آرا رقیبش را کنار می زند.

نظرسنجی سه موسسه “سی اس ای”، Opinion- Way و “تی ان اس سافرس” در روزهای ۲۶ تا ۲۷ مارس به ترتیب نشان داد که اولاند با کسب ۵۳ درصد آرا در برابر ۴۷ درصد، ۵۴ درصد در برابر ۴۶ درصد و ۵۵ درصد در برابر ۴۵ درصد آرا پیروز انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است.

نظرسنجی Harris در روزهای ۲۲ تا ۲۶ مارس نیز نشان داد که اولاند ۵۴ درصد و سارکوزی ۴۶ درصد آرای رای دهندگان فرانسوی را از آن خود می کنند.

البته یکی از مسائل تعیین کننده در نتایج دور دوم انتخابات موضع گیری کاندیداهای دیگر است که در صورت اعلام رسیدن به تفاهم و حمایت از هر کدام از دو کاندیدای راه یافته به دور بعد، هواداران خود را به رای دادن به فرد مورد نظر تشویق خواهند کرد.

درباره مرتضی سرمدیان

پیشنهاد میکنیم

آغاز طرح پیامک های ارزشی

آغاز طرح پیامک های ارزشیReviewed by مدیریت پرچم های سیاه شرق on Mar 8Rating: هر …

شب سوم محرم ۹۱- کربلایی حسین عینی فرد

شب سوم محرم ۹۱- کربلایی حسین عینی فردReviewed by مدیریت پرچم های سیاه شرق on …

متن مجری ایام محرم و صفر

برگرفته از کتاب فتح خون، اثر سید شهیدان اهل قلم؛ شهید مرتضی آوینی فصل سوم : …

محرم

متن مجری محرم ۹۶

متن مجری محرم ۹۶Reviewed by پرچم های سیاه شرق on Nov 19Rating: ۵.۰متن مجری محرمامروز …

دانلود کتاب مقتل لهوف ابن طاووس به دو زبان عربی و فارسی

دانلود کتاب مقتل لهوف ابن طاووس به دو زبان عربی و فارسیReviewed by پرچم های …

شب اول محرم ۹۱- کربلایی سید علی مومنی

شب اول محرم ۹۱- کربلایی سید علی مومنیReviewed by پرچم های سیاه شرق on Nov …

اشعاری در وصف امام حسین علیه السلام در دهه محرم

اشعاری در وصف امام حسین علیه السلام در دهه محرمReviewed by پرچم های سیاه شرق …

مداحی محرم ۹۱ / دانلود نوحه جدید حرم شده فکر هر روزم با صدای میرداماد

مداحی محرم ۹۱ / دانلود نوحه جدید حرم شده فکر هر روزم با صدای میرداماد …

مداحی محرم ۹۱ / دانلود نوحه جدید برام رقم میخوره زیباترین سرگذشت با صدای جواد مقدم

مداحی محرم ۹۱ / دانلود نوحه جدید برام رقم میخوره زیباترین سرگذشت با صدای جواد …

نوحه محرم ۹۱ / دانلود نوحه جدید کرب و بلا نبر ز یادم با صدای جواد مقدم

نوحه محرم ۹۱ / دانلود نوحه جدید کرب و بلا نبر ز یادم با صدای …

Iraq’s Kurdistan

Iran closes airspace to Kurdistan’s flights due to Iraq’s request

Iran closes airspace to Kurdistan's flights due to Iraq’s requestReviewed by پرچم های سیاه شرق …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده − 11 =

Watch Dragon ball super