شیطان پرستی دامی برای جوانان

شیطان پرستی دامی برای جوانان Reviewed by مرتضی سرمدیان on Apr 1Rating:

شیطان‌پرستی یعنی پرستش شیطان!

شیطان‌پرستی یاsqtanism تنها بهمعنی ساده پرستش و عبادت شیطان نیست، بلکه خود فلسفه‌ای فکری محسوب می‌شود که تاریخخاص خود را

دارد. به اعتقاد کارشناسان، شیطان‌‌پرستی نخستین بار در انگلستان بهوجود آمد و این هم به دلیل وفور جادوگران در این کشور بوده است. امروز شیطان‌پرستان  معتقدند که شیطان در طبیعت هر انسانی وجود دارد که باید با لذت‌های جسمی و جنسی آنرا به کمال رساند.

اسماعیل شفیعی سروستانی، محقق می‌گوید: بشر امروز ۴۰۰ سال استکه به شیطان‌پرستی روی آورده و علت آن هم خستگی از ازدحام تکنولوژی، غیبت آموزه‌هایدینی، تجربه پایان‌تاریخ غرب و به صدا درآمدن زنگ دین و معنویت است.

آنتون لاویآمریکایی یکی از افرادی است که در سال ۱۹۶۶ این شاخه فکری را شکلی فلسفی داد و با با این که مدتی است گروه‌های تحقیقاتی در حوزه و دانشگاه نسبت بهورود و فعالیت جنبش‌های فکری مخرب مانند شیطان‌پرستی به ایران هشدار داده‌اند، اماهنوز برای مقابله با این گروه‌های فکری، نظام اطلاع‌رسانی منسجمی وجود ندارد و آثارو نمادهای آنان براحتی در حال افزایش است و تاسف‌انگیزتر این که بسیاری از جوانان ناآگاهانه و ناخواسته به تبعیت از مرام فکری شیطان‌پرستان می‌پردازند.

ستاره صبحیا پنتاگرام، صلیب وارونه ، صلیب شکسته یا چرخ خورشید، سربز،

عدد ۶۶۶ ، خفاش، ماسکحیوانات درنده، برهنه‌پوشی و … از جمله نمادهایی

هستند که این روزها با رنگ‌ها و شکل‌های جذابی به عنوان نگین انگشتر، 

گردنبند، دستبند، پیراهن، شلوار، کفش، ساعت و … مشتریان جوان را به سوی

خود جذبمی‌کنند.

شاید حتی تولیدکننده ایرانی این وسایل و پوشاک هم نداند که معنی ومفهوم این

نمادها چیست و به دلیل تاکید بیش از حد بر زیبایی ظاهر محصولات و البتهتقلید

از نمادهای غربی، استفاده از آنها در بازار تزئینات و پوشاک ایران در حالافزایش

است و متاسفانه هنوز اطلاع‌رسانی دقیقی نسبت به این نمادها در جامعه وجود 

ندارد.


 
شیطان‌پرستی یعنی پرستش شیطان!

شیطان‌پرستی یاsqtanism تنها بهمعنی ساده پرستش و عبادت شیطان

نیست، بلکه خود فلسفه‌ای فکری محسوب می‌شود که تاریخخاص خود را

دارد. به اعتقاد کارشناسان، شیطان‌‌پرستی نخستین بار در انگلستان بهوجود آمد

و این هم به دلیل وفور جادوگران در این کشور بوده است. امروز شیطان‌پرستان 

معتقدند که شیطان در طبیعت هر انسانی وجود دارد که باید با لذت‌های جسمی

و جنسی آنرا به کمال رساند.

اسماعیل شفیعی سروستانی، محقق می‌گوید: بشر امروز ۴۰۰ سال استکه

به شیطان‌پرستی روی آورده و علت آن هم خستگی از ازدحام تکنولوژی، غیبت

آموزه‌هایدینی، تجربه پایان‌تاریخ غرب و به صدا درآمدن زنگ دین و معنویت است.

آنتون لاویآمریکایی یکی از افرادی است که در سال ۱۹۶۶ این شاخه فکری را

شکلی فلسفی داد و باتاسیس کلیسای شیطان، او را فرمانروای کل زمین خواند،

البته پیروان زیادی هم جذبکرد؛ اما چرا این گروه فکری توانست فعالیت خود را

گسترش دهد، پرسشی است کهکارشناسان دینی پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند.

حمیدرضا مظاهری‌سیف، رئیس مرکزمطالعات و پژوهش‌های اسلامی دانشگاه

شریف در این باره می‌گوید: شیطان‌گرایی در وجودتمام انسان‌ها ریشه دارد،

ممکن است ما از شنیدن موضوع ارتکاب یک گناه احساس نفرتکنیم، اما گاهی

رغبتی در قلبمان ایجاد می‌شود، این نشانه فعالیت شیطان درون است،یکی

دیگر از علل گرایش، استفاده از نمادهای آنهاست. این نمادها براحتی جایگاه خود 

را در فرهنگ عمومی پیدا می‌کنند و به صورت جذابی در جامعه گسترش

می‌یابند. علتدیگر، معرفی شیطان به عنوان مظهر قدرت و نسبت دادن

کامیابی‌ها و موفقیت‌ها به اوستو البته علت مهم دیگر میل به انتقاد و اعتراض

در جوانان است.


شیطان‌پرستی در ایران

شاید جدی‌ترین موضعگیری مسئولان کشور را بتوان به صحبت‌های جانشین

قبلیفرمانده نیروی انتظامی نسبت داد که چند ماه پیش، از ورود ۵۰فرقه

شیطان‌پرستی بهایران خبر داد که تاکنون به ترجمه، چاپ و توزیع بیش از ۲۰۰

عنوان کتاب اقدامکرده‌اند.

سرتیپ حسین ذوالفقاری، اصول مشترک این گروه‌های فکری را انحراف ازادیان

حنیف، وعده‌های کاذب و سوءاستفاده جنسی دانست و گفت: این گروه‌ها دارای 

کتاب‌هایی به زبان لاتین هستند و با تجمع در بوستان‌ها و تفرجگاه‌ها با مردم

دربارهمسائل جاری و فکری به بحث و گفتگو می‌پردازند.  وی از رسانه‌ها و

خانواده‌هامی‌خواهد تا نسبت به شبهات فکری این گروه‌ها حساس باشند.
 

 شیوه فعالیت شیطان‌پرستان در ایران بتازگی علاوه بر دبیرکل اتحادیه تشکل‌های

سیاسی دانشگاهآزاد که از ترویج فرقه‌های فکری الحادی در دانشگاه‌ها خبر

داده بود، معاون فرهنگی نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها نیز یکی از

نگرانی‌های موجود در مراکز آموزشعالی را اجرای برنامه‌های شیطان‌پرستی

دانست، در حالی که نسبت به این گروه‌های فکریشناخت کافی وجود ندارد.

در سال‌های اخیر گروه‌های شیطان‌پرستی با راه‌اندازیسایت‌های اینترنتی و

وبلاگ‌های متعدد به ترویج اندیشه‌ها و سمبل‌های فکری خودبرآمده‌اند.  

یکی از شرایط عضویت، مصرف مواد تخدیری از جمله کوکائین، حشیش و قرص

های اکس است. مروری بر اصول فکری این گروه‌ها نشان می‌دهد که این اصول،

دقیقاانسانیت انسان را هدف قرار داده است.

حمیدرضا مظاهری سیف دراین‌باره توضیحمی‌دهد: در این اعتقادات حرف‌های

درست و نادرست بهم آمیخته شده و‌ایدئولوژی شیطانیبه سبب این‌که

حرف‌های درستی هم دارد، امکان تداوم و تحقق در آینده را خواهد داشت ودر

کنار آن نگرش‌های باطل، خشونت، هوس و اعمال غیرانسانی را عملی می‌کند.

بهگفته وی شیطان‌پرستان معمولا بر دست و دلبازی به جای خساست، انتقام و

خونخواهی،مسوولیت در برابر مسوول، لذت فیزیکی و روانی و… تاکید می‌کنند.

همان‌طور کهمشاهده می‌شود، گاه شیطان‌پرستان اصول فکری صحیحی را

چنان بیان می‌کنند که باعث جذبمخاطبان می‌شود، در حالی که هدف چیز

دیگری است.

سرتیپ احمد محمدی‌فر، جانشینپلیس آگاهی کشور هم رشد شیطان‌پرستی را

در ایران بیشتر در میان افرادی می‌داند کهارزش‌های اخلاقی و دینی ضعیفی

دارند.

در مجموع شیطان پرستان در تمام نقاط دنیابه لذات جنسی، خشونت، آزار و

شکنجه دیگری به فجیع‌ترین حالت و… می‌پردازند وانجام این اعمال منجر به ارتقا

 و کمال معنوی آنان خواهد شد.

 
 
اما مسوول مقابله کیست؟

مظاهری‌سیف، پژوهشگر علوم دینی معتقد است که روشن‌ترین راه، دادن بینش 

است، وقتی یک دانشجو بداند قرار است از نیروی او چه سوءاستفاده‌هایی شود

و مروجانشیطان‌پرستی می‌خواهند تا مردم را مثل گوسفند به خدمت بگیرند و با

برنامه‌ریزی قصددارند توان فکری و بدنی او را بازیچه قرار دهند، به هیچ عنوان

تحمل نخواهدکرد.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا اطلاع‌رسانی در این خصوص در کشور ما

ناچیزاست، می‌گوید: چه کسی اطلاع‌رسانی کند؛ در حالی که کسانی که این

مسوولیت را به عهدهدارند، چیزی از آن نمی‌دانند. آسیب‌ بزرگ خود کارشناس ‌

پنداری مسوولان فرهنگی باعثشده است که نه کارشناسان بخوبی رشد کنند

و نه مسوولان، عملکرد موثری ارائهدهند.به گفته این پژوهشگر دینی، چند ماه

پیش در شورای فرهنگ عمومی، بحثشیطان‌پرستی به دلیل نبود شناخت

نسبت به آن و در نظر گرفتنش در حد یک انحرافاجتماعی، از شمار معنویت‌های

نوظهور خارج شد؛ در حالی که اگر برنامه‌های ابرفرهنگاستکباری موفق شود،

در آینده نه‌چندان دور، شیطان‌پرستی مذهب بسیاری از مردم خواهدشد.

به هر حال در جامعه ما هنوز شناخت‌ درستی نسبت به شاخه‌های فکری

نوظهور والحادی مانند شیطان‌پرستی وجود ندارد؛ در حالی که این گروه‌ها

به کشور ما وارد شدهو به عضوگیری هم پرداخته‌اند.مظاهری سیف معتقد

است؛ ابتدا باید یک نقش ستادیتعریف شود تا برنامه‌های هماهنگی را برای تمام

 سازمان ‌های فرهنگی ارائه کند. ایننقش می‌تواند به عهده سازمان ملی جوانان

یا شورای فرهنگ عمومی وزارت ارشاد باشد سپسرسانه‌ها بویژه رسانه ملی

باید با کارهای کارشناسی وارد شوند که البته در این موردصرف بودجه‌های

پژوهشی و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها اهمیت دارد.

مساله دیگر،سازمان‌های انتظامی و امنیتی است که باید کارشناسان را از

اطلاعات موجود آگاه کنند. به بیان دیگر این شکاف بین دستگاه‌های دولتی

و کارشناسان باید پر شود بنابراینشیطان‌پرستان چه بخواهیم چه نخواهیم با

مسموم‌ترین شعارها و ادبیات فکری واردکشورمان شده‌اند. هرچند آمار این

گروه‌ها در ایران نسبت به دیگر کشورها بسیار پاییناست، اما به گفته حجت‌الله

ایوبی، معاون اجتماعی وزیر کشور، در حوز‌ه‌های فکری انجام کارهای ایجابی

ضروری‌تر از برخوردهای سلبی است.   

                                            منبع : روزنامه جام جم

 

           

درباره مرتضی سرمدیان

پیشنهاد میکنیم

شیطان پرستی در کردستـان عراق

 

به غیر از شیطان پرستی که در غرب وجود دارد و در لا به لای این سلسله مقالات به آن پرداخته می شود، به بررسی شیطان پرستی در نقاط مختلف جهان از جمله ایران نیز خواهیم پرداخت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

12 + ده =

Watch Dragon ball super