كشور يمن در جنوب شبه جزيره عربستان قرار دارد. اين كشور از ويژگيهاي برجستهاي در منطقه برخوردار است.حدود چهلودو درصد جمعيت اين كشور را شيعيان تشكيل ميدهند. شيعيان خود به سه گروه، زيديه، اسماعيليه و دوازده امامي تقسيم ميشوند. زيديان از بزرگترين گروه شيعيان يمن بهشمار ميروند.

زیدیان یمن؛ عقاید و باورها

زیدیان یمن؛ عقاید و باورهاReviewed by مرتضی سرمدیان on Oct 30Rating:

زیدیان یمن؛ عقاید و باورها

کشور یمن در جنوب شبه جزیره عربستان قرار دارد. این کشور از ویژگی
های برجستهای در منطقه برخوردار است. آثار باستانی و تاریخی فراوانی در آن به چشم میخورد. کاخ ملکه سبا و سدمارب با قدمت بسیار زیادی در این سرزمین وجودداشته است. حدود چهلودو درصد جمعیت این کشور را شیعیان تشکیل میدهند. شیعیان خود به سه گروه، زیدیه، اسماعیلیه و دوازده امامی تقسیم میشوند. زیدیان از بزرگترین گروه شیعیان یمن بهشمار میروند.

زیدیه به تفکری گفته میشود که پیروان آن پس از شهادت امام حسین(ع) امامت علیبن حسینبن علی را نپذیرفتند و امامت فرزند ایشان “زید ” را پذیرفتند. شیخ مفید در تعریف زیدیه میگوید: زیدیه به امامت علی، حسن، حسین و زید بن علی قایل هستند و نیز امامت هر فاطمی را که عادل و اهل علم و شجاع باشد، میپذیرند.

زید در سال ۱۲۲ هجری قمری به خونخواهی شهدای کربلا، علیه حکومت وقت یعنی هشام بن عبدالملک اموی قیام کرد و سرانجام کشته شد. این در حالی است که زید خود را هیچگاه امام نمیدانست، اما بهدلیل عقاید خاص، پیروانش وی را امام میدانستند و در قیام وی نیز شرکت کردند.

تعدادی از پیروان زید در این قیام که به خونخواهی امام حسین انجامید، کشته شدند.

ابن اثیر ” مینویسد که پس از خروج زید، جماعتی از پیروان وی، نظرش را درباره ابوبکر و عمر جویا شدند که او در پاسخ گفت: “خداوند آن دو را رحمت کند، من از اهلبیت هستم و چیزی جز نیکی درباره آن دو نشنیدم؛ اما ما نسبت به خلافت بیش از همه سزاوارتریم. ” آن جماعت پرسیدند: “پس اگر این دو ظالم نبودند، بنابراین اینها (امویان) نیز ظالم نیستند ” که زید گفت: “امویان مانند این دو نیستند؛ اینها (امویان) به ما و شما و به خود ظلم میکنند و من شما را به کتاب خدا و سنت و بر پا داشتن سنتها و از میان بردن بدعتها دعوت میکنم. ”

بنابراین بهنظر میرسد زید میخواسته در بحبوبه جهاد ضدبنیامیه، مسایل اختلافی دیگر مطرح نشود و با بیان تفاوت بنیامیه و دو خلیفه اول قیام خود را علیه امویان توجیه کند. با توجه به این دیدگاه زید، پیروان وی اصل جواز خلافت مفضول با وجود افضل را بهعنوان یک اساس پذیرفتند. (برگفته از “آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی ” اثر رضا برنجکار.)

عقاید زیدیه که بیشتر گروههای زیدی هنوز هم به آن اعتقاد دارند، عبارت است از:

۱- قیام علیه حاکمان ظالم در هر شرایطی واجب است؛

۲- لازم نیست که امام حتما از علم غیب آگاه باشد؛

۳- عصمت لازمه امامت نیست.

پس از کشته شدن زید بسیاری از پیروان وی در سراسر سرزمینهای اسلامی قیام کردند که بیشتر این قیامها سرکوب شدند.

البته برخی هم توانستند حکومتهای قدرتمندی را تشکیل دهند که مهمترین آنها حکومت زیدیها در یمن است که نزدیک به هفت قرن ادامه داشت.

از سال چهارصدوچهلوچهار هجری قمری تا پانصدونودوچهار، حوثیها وارث این حکومت هفتصد ساله بودند؛ حکومتی که بنیانگذار آن “یحیی بن حسین ” در سال دویستوهشتادوچهار در استان صعده یمن است. یحیی در واقع رهبر فرقههادویه است.

زیدیه دارای سه فرقه اصلی است:

۱- جارودیه

مؤسس این فرقه، ابوالجارود زیاد بن منذر معروف به سرحوب است. وی در آغاز از یاران اماممحمد باقر(ع) بود، اما پس از کشته شدن زید برادر اماممحمدباقر از ایشان جدا شد و به قیام زید پیوست.

اعتقادات آنها از این قرار است:

۱- پیامبر اسلام به جانشینی و امامت علی، حسن و حسین به نام اشاره نکرده است و این موضوع را تنها در حد یک توصیف بیان داشتهاند؛

۲- امامت تنها در خاندان فاطمه(س) است و از نسل وی بیرون نمیرود؛

۳- علی(ع) برترین مسلمانان پس از پیامبر است اما خلافت عمر و ابوبکر و عثمان را نیز باید پذیرفت چراکه علی با آنها بیعت کرده بود.

۲- سلیمانیه

مؤسس این فرقه سلیمان بن جرید است و اعتقادات آنها به شرح زیر است:

۱- علی برترین صحابه پیامبر است؛

۲- صحابه در سقیفه و در انتخاب ابوبکر اشتباه کردند، اما چون این خطا از روی اجتهاد بود، گناه بهشمار نمیرود. براین اساس، آنها اجتهاد و قیاس را در تعیین حکم شرعی خاص تعیین جانشینی پیامبر جایز میدانستند؛

۳- تبری از عثمان بهدلیل اشتباهاتش در زمینهسازی برای سلطه امویان بر امور مسلمانان، لازم است؛

۴- هرکس که باعلی جنگ کرده است کافر است (منظور طلحه؛ عایشه و زبیر)؛

۵- تقیه در هیچ حالتی جایز نیست؛

۶- لازم نیست که امام از نسل حضرت فاطمه باشد بلکه عدالت و شجاعت و توانایی وی و قیام به شمشیر کافی است.

۳- صالحیه

مؤسس این فرقه حسین بن صالح است و اعتقادات آنها نیز بدین شرح آمده:

۱- علی برترین صحابه است؛

۲- علی برای امامت بر دیگران اولویت دارد.

این سه فرقیه (جارودیه، سلیمانیه، صالحیه) از گروههای اصلی مذهب زیدیه بهشمار میروند.

پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، زیدیه توانست حکومت در یمن را در دست گیرد و در سال ۱۹۶۴ در برابر ناسیونالیسم افراطی عربی شکست خورد. بدرالدین حوثی رهبر این گروه از جایگاه ویژهای در بین یمنیها برخوردار بود. وی دارای سه فرزند به نام حسین بدرالدین الحوثی، یحیی بدرالدین الحوثی و عبدالملک بدرالدین الحوثی است.

حسین بدرالدین حوثی در حقیقت بنیانگذار جنبش الحوثی است که در تاریخ هشتم سپتامبر ۲۰۰۴ بهدست نیروهای دولتی یمن کشته شد و اکنون برادر وی پسر کوچک شیخ بدرالدین رهبری این جنبش را بر عهده دارد و تاکنون چندین جنگ را علیه دولت مرکزی یمن رهبری کرده است.

شعارهای مخالفت با آمریکا و اسراییل که در میان این گروه رواج یافت به مخالفت جدی آمریکاییها با آنها انجامید. از سوی دیگر، این شعارها به توجیه دولت یمن برای متهم کردن جمهوری اسلامی ایران به دخالت در امور داخلی یمن تبدیل شد.

براساس باور گروههای مختلف زیدی میتوان گفت که تفکر زیدیه در برخی اصول مبنایی بر پایه واقعگرایی استوار است نه حقگرایی. آنها با آنکه امامت علیبن ابیطالب را حق میدانند اما نتیجه سقیفه را بهعنوان یک امر واقع پذیرفتهاند

نویسنده:مرتضی امیری

منبع: پنجره

درباره مرتضی سرمدیان

پیشنهاد میکنیم

آغاز طرح پیامک های ارزشی

آغاز طرح پیامک های ارزشیReviewed by مدیریت پرچم های سیاه شرق on Mar 8Rating: هر …

متن مجری ایام محرم و صفر

متن مجری ایام محرم و صفرReviewed by پرچم های سیاه شرق on Nov 19Rating: ۵.۰متن …

محرم

متن مجری محرم ۹۶

متن مجری محرم ۹۶Reviewed by پرچم های سیاه شرق on Nov 19Rating: ۵.۰متن مجری محرمامروز …

مقتل لهوف ابن طاووس

دانلود کتاب مقتل لهوف ابن طاووس به دو زبان عربی و فارسی

دانلود کتاب مقتل لهوف ابن طاووس به دو زبان عربی و فارسیReviewed by پرچم های …

اشعاری در وصف امام حسین علیه السلام در دهه محرم

اشعاری در وصف امام حسین علیه السلام در دهه محرمReviewed by پرچم های سیاه شرق …

JCPOA

‘Any change will lead to collapse of entire JCPOA’

‘Any change will lead to collapse of entire JCPOA’Reviewed by newsiran on Oct 22Rating: ۵.۰‘Any …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 11 =

Watch Dragon ball super