باورمندي به ظهور منجي در ميان اقوام گوناگون چندان كتمان‌ناپذير است كه نه تنها اقوام معتقد به اديان ابراهيمي بلكه پيروان اديان و مذاهبي كه اصطلاحا غير ابراهيمي و غيرالهي ناميده مي‌شوند را نيز شامل مي‌شود.‌

 

 

آدميزاد از ديرين‌ترين زمان و از آن هنگام كه يارا يافت تا ابتدايي‌ترين جوامع را تشكيل دهد همواره در آرزوي جامعه‌اي آرماني كه شالوده‌اش بر پايه‌هاي عدل بنا شده باشد، بوده است. البته به تبع اميدي چنين در ذهن و انديشه‌اش، در جستجو و منتظر ظهور شخصيتي توانمند بوده كه بر تشكيل چنين جامعه‌اي قادر باشد.
درحقيقت، باورمندي به ظهور منجي در ميان اقوام گوناگون چندان كتمان‌ناپذير است كه نه تنها اقوام معتقد به اديان ابراهيمي بلكه پيروان اديان و مذاهبي كه اصطلاحا غير ابراهيمي و غيرالهي ناميده مي‌شوند را نيز شامل مي‌شود.‌لازم به ذكر است نگارنده در اين كوتاه‌جستار در پي آن است تا به واكاوي هرچند مختصر مبحث منجي در ميان اقوام و ملل مختلف بپردازد و شرحي كوتاه از باورها و اعتقادات آنان درباره كسي كه دادگستري پيشه اوست، بيان دارد.

منجی از منظر تاریخ و ادیان

منجی از منظر تاریخ و ادیانReviewed by مرتضی سرمدیان on Jul 28Rating:

منجی‌باوری در ادیان غیر ابراهیمی
برابر با تاریخ، در کنه پیشینه ادیان غیر ابراهیمی اعتقاد به اصل رستگاری و نجات انسان توسط یک منجی در آخرالزمان اصلی خدشه‌ناپذیر است. به عنوان نمونه پیروان هندوئیسم، دادگستر اسطوره‌ای خویش را، کالکی می‌خوانند و آن را جلوه‌ای از ویشنو، یکی از خدایان هندوان، می‌دانند. در کتاب‌هایی چون دداتک، اوپانیشاد، باسک و… مشخصه‌های فراوانی برای این مظهر ویشنو که به هنگام ظهورش بر اسبی سپید سوار و شمشیری درخشان چون ستاره دنباله‌دار به دست دارد، ذکر شده است. او بر ابرها سوار است و بر کوه‌های خاور و باختر زمین حکم می‌راند، دین خدا را زنده می‌گرداند و یکی می‌کند. کالکی، کسی است که دنیا به او برمی‌گردد، خدا او را دوست دارد و از بندگان خاص خداست و نامش مبارک و فرخنده است.
کند و کاو اسناد و منابع بودایی نیز نمایانگر آن است که پیروان بودا نیز به ظهور منجی معتقدند. برپایه باورهای مذهبی بوداییان، هر فرد بودایی موظف است در انتظار ظهور بودای پنجم باشد.
پیروان آیین ایران باستان یعنی دین زرتشت که به فرموده پیامبر اسلام(ص) دینی است الهی و پیروانش در زمره‌ اهل کتاب به شمار می‌آیند، اما براساس تقسیم‌بندی‌های رایج در میان دین‌پژوهان در زمره‌ ادیان ابراهیمی نمی‌توان برشمردش، ظهور منجی امری بدیهی است. به باور زرتشتیان، در روزگار پس از زرتشت، در پایان هر هزاره یک منجی از نسل زرتشت ظهور خواهد نمود. پس از ظهور منجی‌های یکم و دوم در فاصله‌ زمانی ۳۰۰۰ سال پس از زرتشت، سوشیانت‌ ظهور خواهد کرد و به پایمردی او که نجات‌دهنده بزرگ جهان است، بشر به نیکبختی آرمانی خواهد رسید. گفتنی است براساس منابع مذهبی اصلی زرتشتی چون اوستا، زند و دینکرد، سوشیانت از ایران و از حوالی دریاچه چی‌چست برخواهد خاست، اما در کتاب جاماسب‌نامه که در زمره منابع مذهبی آیین زرتشت نیست، جاماسب، در ذکر جزئیات ظهور سوشیانت به نقل از زرتشت، برخاستن او را مرتبط با سرزمین تازیان (اعراب) می‌داند که کلامی تامل‌برانگیز است. خلاصه آن که به باور زرتشتیان با ظهور سوشیانت، دروغ و ناراستی شکست خواهد خورد، فقر و تنگدستی ریشه‌کن خواهد شد و مردم دنیا همه هم‌پندار، هم‌گفتار و هم‌کردار خواهند شد.
دیگر اقوام و پیروان دیگر ادیان غیرابراهیمی نیز منجی‌باوری در اندیشه‌شان رخنمون ‌ویژه‌ای دارد. از جهت نمونه می‌توان به سرخپوستان بومی آمریکای مرکزی اشاره داشت که ظهور، کوتزلکوتل، از اساسی‌ترین پایه‌های عقیدتی‌شان به شمار می‌آید. گروهی از اقوام ساکن در اسکاندیناوی نیز بدان باور بودند که اودین، با نیروی برتری که خداوند به او ارزانی داشته است ظهور نموده و مردم دنیا را از بلاهای پرشمار و جنگ‌های خانمانسوز رهایی خواهد بخشید. به عنوان یک نتیجه می‌توان گفت آنچه از بررسی قصص مذهبی، افسانه‌ها و اسطوره‌ها برمی‌آید آن است که به تقریب در میان بیشتر اقوام متمدن و غیرمتمدن تاریخ جهان عقیده به ظهور منجی را به گونه‌ای می‌توان دید.
منجی‌باوری در ادیان ابراهیمی
در ادیان سه‌گانه ابراهیمی (یهودیت، مسیحیت و اسلام) نیز باورمندی به ظهور منجی چهره‌ای بارز و هویدا دارد. در کتاب مقدس یهودیان، عهد عتیق، اشاره‌های افزونی به رهایی‌بخش آخر‌الزمان شده است. او کسی است که به یاری و فرمان یهوه ستمکاران را درمانده و زار خواهد ساخت، فرزندان بینوا را نجات خواهد بخشید، بر فقیر و ندار و مسکین کرم خواهد کرد و آفتاب عدل او بر سراسر دنیا خواهد تابید. به باور یهودیان، این منجی، که کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت، ماشیح (مسیح) نام دارد که البته با عیسی مسیح آیین مسیحیت متفاوت است. پیشوایان و خاخام‌های یهود بر آن باورند که ظهور مسیح و فعالیت او برای بهبود وضع جهان و برقراری عدل، صلح و آرامش میان همه اقوام جزو تقدیرالهی در سرآغاز آفرینش بوده است. بنا به این باور ظهور ماشیح در آخرالزمان از پیش از خلقت در زمره مقدرات خداوندی بوده است.
شایسته است یاد شود یهودیان در درازنای تاریخ اعتقاد به ظهور منجی را همواره همچون یک وظیفه مقدس برشمرده‌اند. به باور یهود، ماشیح انسانی است به مانند دیگر انسان‌ها، اما برخوردار از جلوه و جبروت الهی. او دنیا را با نور خویش که جلوه‌ای از نور یهوه است روشن خواهد نمود. لازم به ذکر است، برخی ماشیح را همان داوود پنداشته‌اند. شماری ماشیح را از خاندان داوود برشمرده‌اند و گروهی نیز بر آن عقیده‌اند که خداوند داوود دیگری در آخرالزمان برای رستگاری و رهایی مردمان خواهد فرستاد که همان ماشیح می‌باشد.در شالوده آیین مسیح نیز منجی‌باوری دیده می‌شود. فارقلیط که به معنای شفاعت‌کننده، آرامش‌بخش و یاری رسان است، نام اولین منجی آیین مسیح است. خالی از لطف نیست اگر گفته آید مانی‌ که در روزگار فرمانروایی ساسانیان بر ایران دعوی پیامبری کرد و حتی به دربار شاپور راه یافت، اما سرانجام به دستور موبد موبدان، کرتیر، کشته شد خود را فارقیلطی می‌خواند که عیسی وعده داده بود.
فارقلیط براساس نوشته‌های عهد جدید کسی است که پس از عیسی ظهور می‌یابد و عدل و دادگستری پیشه می‌سازد. البته درباره این که فارقلیط چه کسی می‌تواند باشد، در طول تاریخ در میان صاحبنظران مسیحی اختلاف‌‌نظر وجود داشته است، اما آنچه روشن است پیروان مسیحیت امروزه بر آن باورند که خود عیسی مسیح دگربار و به صورت غیرمنتظره به جهان مادی باز خواهد گشت و اوست که جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود. آیین مسیح ضمن تاکید بر غیرمنتظره بودن و نامعلوم بودن زمان بازگشت عیسی مسیح، هدف از بازگشت عیسی(ع) را ایجاد حکومتی الهی می‌داند. با این وجود نشانه‌هایی برای بازگشت وی برشمرده‌ است. از آن‌جمله می‌توان به نوشته انجیل متی اشاره نمود: “عنقریب بعد از آن آزمایش سخت، خورشید تیره و تار می‌گردد و ماه نور خود را از دست خواهد داد و ستارگان هم افول خواهند کرد…و سپس آثار و علائم ظهور آن مرد آسمانی آشکار خواهد شد و… آن گاه عیسی از ابرهای آسمان با جلال، شکوه و قدرت فرود خواهد آمد. ”
در آیین اسلام نیز مساله اعتقاد به منجی مساله‌ای پراهمیت و بسیار دیرین است. از نشانه‌های قدیمی بودن بحث منجی در اسلام جدا از مباحث کلامی پیشوایان مذهبی، ظهور تاریخی مدعیان دروغین مهدویت از صدر اسلام گرفته تا روزگار معاصر است. منجی اسلام، مهدی است که نه تنها عدل برپا می‌دارد و اسلام را احیا می‌کند، بلکه همه ادیان را به حالت حقیقی خویش بازمی‌گرداند که آن هم چیزی جز اسلام نیست. با این وصف اسلام شیعی و اسلام سنی را در این‌باره تفاوت‌هایی است که بحث و بررسی آنها خود مجالی دیگر می‌طلبد و مثنوی هفتاد من کاغذی دیگر. بهتر آن است که بماند برای شاید وقتی دیگر.

نویسنده : امیر نعمتی لیمائی

منبع : روزنامه جام جم

عکسها و خبرهای تازه از سریال سراب

بازگشت سگ سیاسی + تصاویر

کوهی که سلیمان جن‌ها را در آن زندانی می‌کرد +تصاویر

تصاویری جالب از شکافته شدن دریا به دستور موسی (ع) و به صلیب کشیدن عیسی (ع)

نخستین خودرو وارد شده به ایران + عکس

فارغ‌التحصیلی دختران ترکیه + تصاویر

یک خواننده مصری محجبه شد+عکس

عکس/زنان معروف غربی که محجبه شدند

دانلود تیتراژ سریال سراب با صدای محمد علی زاده

دانلود ترانه تیتراژ سریال ستایش از امیر عباس

تیتراژ سریال ۲-۵-۳ با صدای علی لهراسبی

دانلود آلبوم شب جدایی از همایون شجریان با لینک مستقیم

تیتراژ پایانی ساختمان پزشکان+من عاشقت شدم سیروان خسروی

متن شماره یک

متن شماره دو

متن مجری گری جشن فارغ التحصیلی

مستند دشمنان ملت ۲ تیر  جزئیات دستگیری جاسوسان آمریکایی ۱۳۹۰

متن خیر مقدم و مجریگری روز پدر

متن مجریگری میلاد امام علی (ع)

متن مجری گری ( نیمه شعبان )

متن مجری گری

نمونه متن کارت دعوت نیمه شعبان

متن برای مجریان عمومی روز مادر و روز زن

تقدیر نامه روز معلم

۲ تقدیر نامه روز معلم

مطالبی برای مجری گری روز معلم

متن مجری روز معلم / استاد /۱۲ اردیبهشت

(متن مجری ولادت حضرت محمد (ص))

(متن مجری ولادت امام جعفرصادق (ع))

متن مجری همایش قرانی

متن کارت دعوت غدیر خم

متن کارت دعوت غدیر خم

متن مجری

متن مجری گری ماه مبارک رمضان ( شب های قدر )

متن کامل مجری گری نیمه شعبان

نمونه متن کارت دعوت نیمه شعبان

اس ام اس برای روز پدر ، اس ام اس مخصوص روز پدر ، اس ام اس ویژه روز پدر

دانلود تیتراژ ابتدایی و پایانی سریال توطئه فامیلی

معنای واژه رمضان

چرا به امام زمان(عج)، قائم گویند؟

یا لثارات الحسین چیست؟

جزیره خضرا، افسانه یا واقعیت؟!

محل اقامت امام عصر(ع) کجاست؟

بنیانگذار تشیع

مدت زمان حکومت امام زمان (ع) بعد از ظهور

فلسفه نام‎های امام زمان(عج)

حدیث لوح چیست؟

پیشگوئیهاى نوسترآداموس و انقلاب «جهانى امام مهدى(عج)»

بداء چیست ؟

مقایسه کربلا با مکه

سلمان فارسی کیست؟

تجزیه و تحلیلى درباره ۳۱۳ نفر ؛ نویسنده : محمد محمدى اشتهاردى

یک سند تاریخی؛وقتی آسمان انگلیس روز عاشورا خون بارید

آلبرت انیشتین شیعه بود؟

مراد از سرداب غیبت چیست؟

خصایل یاران حضرت مهدی (عج)

پیش بینی ۱۱ سپتامبر در قرآن !

متن مجریگری میلاد امام علی (ع)

اس ام اس نیمه شعبان و تبریک ولادت امام مهدی

راز عدد هفت کاخ ، هفت آفاق ، هفت سفره و.. . در قرآن چیست ؟

فواید میوه ها در نظر امامان

نتیجه جالب تحقیقات یک دانشمند امریکایی در مورد نماز

باقی ماندن ۵ نشانه از ۱۲۰۰ نشانه‌ آخرالزمان

ذکر « الله » موجب تنظیم ضربان قلب می شود

نایب اول حضرت ولی عصر(عج) نزدیک ‌ترین فرد به امام حسن عسکری(ع) بود

 

 

درباره مرتضی سرمدیان

پیشنهاد میکنیم

شیطان تا چه زمانی زنده می‌ ماند؟

شیطان تا چه زمانی زنده می‌ ماند؟

شیطان تا چه زمانی زنده می‌ ماند؟Reviewed by irdoost on Feb 15Rating: ۴.۵شیطان تا چه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =

zoland

Watch Dragon ball super