پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / یادداشت / معرفی کتاب / معرفی کتاب«زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران»

معرفی کتاب«زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران»

معرفی کتاب«زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران»Reviewed by مدیریت پرچم های سیاه شرق on Jul 25Rating:

کتاب «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» با تلاشی طولانی از آقای عبدالله شهبازی به نگارش در آمده است و به نظر خود ایشان عنوان کتاب یعنی «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» به شکلی انتخاب گردیده تا بتواندگویای محتوای این اثر باشد.
معرفی کتاب «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران»گروه ادبیات، نشر و رسانه، کتاب «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» با تلاشی طولانی از آقای عبدالله شهبازی به نگارش در آمده است و به نظر خود ایشان عنوان کتاب یعنی «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران» به شکلی انتخاب گردیده تا بتواندگویای محتوای این اثر باشد.

به گزارش بولتن نیوز، نخستین چاپ این کتاب ۷جلدی که تاکنون ۵ جلد از آن توسط موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی به طبع رسیده در سال ۱۳۷۷ منتشر گردیده است.

عبدالله شهبازی دربارۀ این اثر ارزشمند می گوید: “«زرسالاران یهودی و پارسی» ثمره دو دهه تلاش پژوهشی من و حاصل بهترین سال‌های زندگی‌ام است. کار بر روی این کتاب را از سال ۱۳۷۰ آغاز کردم زمانی که ۳۶ ساله بودم و از توان جسمی فراوان برخوردار. انگیزه، و در واقع عشق پایان‌ناپذیر به تحقیق داشتم. سال‌ها به تهیه منابع و یادداشت‌برداری گذشت. از اوایل سال ۱۳۷۶ تدوین متن نهایی را آغاز کردم. ابتدا می‌خواستم کتاب را در دو جلد منتشر کنم ولی در کوران کار با حجمی عظیم از یافته‌های بکر مواجه شدم که طرح کتاب را به پنج جلد ‌رسانید. جلدهای اوّل و دوّم در اواسط سال ۱۳۷۷ منتشر شد. پس از انتشار این دو جلد، طرح کتاب را به هفت جلد افزایش دادم؛ جلدهای سوّم و چهارم در اواخر سال ۱۳۷۹ و جلد پنجم در سال ۱۳۸۳ انتشار یافت.”

عبدالله اسکندری پس از انتشار نخستین مجلد این کتاب در سال ۱۳۷۷، در یادداشتی به برخی کژفهمی ها دربارۀ این اثر ارزشمند پژوهشی پرداخت که در ادمه بخش نخست و ابتدایی این یادداشت مفصل تقدیم می گردد:

معرفی کتاب «زرسالاران یهودی و پارسی؛ استعمار بریتانیا و ایران»عنوان کتاب را «زرسالاران یهودی و پارسی، استعمار بریتانیا و ایران» نهاده‌ام تا به روشنی گویای محتوای اثر باشد. واژه زرسالاری را در همان معنایی به کار برده‌ام که در نوشتار سیاسی معاصر غرب از مفهوم «پلوتوکراسی» فهمیده می شود.

«پلوتوکراسی» از واژه یونانی«پلوتوس» به معنای «ثروت» است و منظور سروری مستقیم یا غیرمستقیم یک اقلیت ثروتمند و بهره‌مند، نخبگان زرسالار، بر تمامی جامعه است. در این پژوهش زرسالاری دنیای امروز را دارای ساختاری دودمانی یافته‌ام و لذا از آن با عنوان الیگارشی زرسالار نیز یاد کرده‌ام.

در کاربرد واژه الیگارشی(به معنای نخبه‌سالاری دودمانی)، نه معادل فارسی آن، تعمد داشته‌ام زیرا به گمان اینجانب معادل‌های فارسی گویای تمامی مختصات و ابعاد آن پدیده‌ای نیست که با این مفهوم شناخته می شود. بدینسان، ترکیب این دو واژه معنایی را می سازد که مطمح نظر نگارنده است.

باید متذکر شوم که کاربرد این مفهوم ابداع اینجانب نیست و در فرهنگ سیاسی معاصر برای اطلاق بر همین پدیده پیشینه دارد. در همین معناست که جرج برنارد شاو، نویسنده انگلیسی، از «الیگارشی زرسالاری» سخن گفته است که «تمام اقتدارات کهن شاهان» را اعمال می کنند. و این همان پدیده‌ای است که هربرت جرج ولز، نویسنده دیگر انگلیسی از آن با تعبیر انسان‌هایی به سان خدایان یاد کرده است. و در همین معناست که در واژگان سیاسی غرب گاه مفهوم «پلوتودمکراسی» به کار رفته است؛ یعنی آن نظم سیاسی و اجتماعی که در ظاهر دمکراتیک است و در باطن پلوتوتکراتیک.

در متن کتاب، درباره این پدیده و سیر بغرنج و طولانی پیدایش و تطور آن به تفصیل سخن گفته‌ام. ملخص کلام این که بر بنیاد سنن و میراث دوران جنگ‌های صلیبی، در سده‌های شانزدهم تا نوزدهم میلادی اتحادیه‌ای از خاندان‌های شریک و درگیر در غارتگری های ماورا بحار در غرب و مرکز اروپا شکل گرفت. همین مجموعه بود که زمام امور کمپانی هند شرقی بریتانیا را در دست داشت و در سده نوزدهم بزرگترین امپراتوری مستعمراتی تاریخ معاصر را بنیاد نهاد.

در دوران تکوین پژوهش حاضر، برای نگارنده این پرسش به جد مطرح بود که نقدینگی انباشته و افسانه‌ای کمپانی هند شرقی بریتانیا پس از انحلال رسمی آن در سال ۱۸۵۷ میلادی چه شد، کانون‌ها ی گرداننده این مجتمع عظیم جهانی در نیمه دوم سده نوزدهم و سده بیستم چه سرنوشتی یافتند، و بازماندگان و وارثین آنان در جهان امروزین چه می کنند؟

درجستجوی پاسخی برای این پرسش بود که نگارنده با مجموعه‌ای از مجتمع‌های عظیم اقتصادی آشنا شد که در دنیای امروز شبکه‌ای گسترده و در هم تنیده را می سازند. و دریافت که زمام این مجموعه همبسته و جهانشمول به طور عمده با اعقاب همان خاندان‌هایی است که در سده نوزدهم الیگارشی مستعمراتی دنیای غرب به شمار می رفتند و مستقیم یا غیرمستقیم وارث سنن و میراث غارتگری صلیبی و ماوراءبحار سده‌های پیشین بودند.

نگارنده درپژوهش حاضر از روشی بهره برد که تبارشناسی نامیده می شود. این روش برای ما ناشناخته نیست؛ همان دانش ارجمندی است که با نام‌هایی چون «علم‌الانساب» و «علم‌الرجال» در ایران پیشینه طولانی دارد و در گذشته یکی از بنیان‌های استوار تاریخ نگاری ما را تشکیل می داد. تبارشناسی امروزه برای پژوهش در زمینه ایلات و عشایر و تمامی جوامع دارای ساختار قبیله‌ای کاربرد گسترده دارد و از پایه‌های دانش مردم‌شناسی به شمار می رود. این روش در تحلیل تحولات تاریخ معاصر نیز دارای کارایی جدی است.

نتایج نظری که براساس این روش به آن دست یافتیم به شرح زیر است:

۱- در دنیای معاصر شبکه‌ای گسترده و همبسته از خاندان‌های زرسالار حضور دارد و به سازن یک الیگارشی جهان‌وطن عمل می کند.

۲- این الیگارشی ادامه و وارث مستقیم و غیرمستقیم همان خاندان‌هایی است که طی سده‌های شانزدهم تا نوزدهم میلادی عاملین اصلی غارتگری های ماوراءبحار و تکاپوهای مستعمراتی بودند.

۳- این الیگارشی دارای ساختاری دودمانی است. به عبارت دیگر، شبکه بغرنج و گسترده‌ای از مناسبات خویشاوندی آن را به هم پیوسته است و از این زاویه منظره یک قبیله بزرگ جهانی را جلوه‌گر می سازد. بسیاری از عناصر ساختاری در نظام‌های اجتماعی مبتنی بر خویشاوندی را که تصور می رود مختص جوامع سنتی قبیله‌ای است در این الیگارشی می توان یافت؛ مانند همبستگی جمعی، حمایتگری، درون‌ همسری و تداوم حافظه تاریخی.

۴- این ساختار دودمانی بر بنیاد، کارکردهای مشترک اقتصادی شکل گرفته و امروزه اعضای آن در رأس مجموعه‌ای عظیم از کمپانی ها و مؤسسات اقتصادی حضور دارند. این مجموعه سخت به هم پیوسته است تا بدانجا که با پیگیری پیوندهای خویشاوندی و اقتصادی اعضای برخی خاندان‌های نامدار و دارای پیشینه تاریخی معین یا با ردگیری مشاغل اعضای هیئت مدیره برخی مؤسسات و کمپانی های معظم و شناخته شده، به سان زنجیره‌ای به هم بافته می توان به شبکه‌ای از مؤسسات و کمپانی های مرتبط و خویشاوندان دست یافت.

۵- اعضای این مجموعه حاملان و مدافعان اصلی میراث و سنن سیاسی و فرهنگی پیشینیان خودند. این پدیده‌ای است که آن را تسلسل حافظه تاریخی در الیگارشی زرسالار معاصر نامیده‌ام.
فهرست مطالب مجلدات پنجگانه «زرسالاران» به شرح زیر است:

جلد اوّل  (قطع وزیری، گالینگور، ۵۴۳ صفحه)

۱. غارتگری ماوراء بحار و تمدن جدید غرب

پرتغالی‏‌ها در شرق
مأموریت واسکو داگاما
مهاجمان اروپایی و بازرگانان مسلمان
آغازی خونین
آرمان‏‌های صلیبی یا تجارت ماوراء بحار؟

تجارت ماوراء بحار؛ تهاجم و ستیز
تب طلا و افسون شرق
انگلیسی‏‌ها و عصر الیزابت
در جستجوی مشرق زمین
نخستین تکاپوهای کمپانی هند شرقی
اروپاییان و تجارت شرق

استعمار اروپایی و هند اسلامی
بابر و عصر زرین هند
اکبر و حکومت قانون
جهانگیر و پرتغالی‌‏ها
شاه جهان و شکوه هند
اورنگ زیب و اقتدار هند

انگلیسی‌‏ها در هند
استقرار در بمبئی
نخستین جنگ بریتانیا در شرق
شیواجی و فرجام سرزمین دکن
سیک‏ها و “دولت خلسه” در پنجاب
انگلیسی‏‌ها و راهزنی دریایی
انحطاط و فروپاشی دولت گورکانی
آغاز امپراتوری بریتانیا در شرق
ایران و انقلاب ۱۸۵۷ هند
استعمار و فرایند نوزایی در هند

رازهای تمدن جدید غرب
پلانتوکراسی و تجارت جهانی برده
تجارت شرق و انقلاب صنعتی
انقلاب در ساختار اجتماعی غرب
رنسانس، آرمان‏‌های صلیبی و لیبرالیسم
راز سلطه استعماری غرب
غارت و توسعه ‌یافتگی

۲. یهودیان و الیگارشی یهودی

آغاز و پایان بنی‌اسرائیل
خاستگاه آرامی
پیشینه کنعانی و ظهور دولت یهود
اشرافیت یهود و دولت افرائیم
یهودیان و انهدام بنی‌اسرائیل

تکوین و پیدایش “قوم یهود”
تبعید بابل؛ از افسانه تا واقعیت
عزرای کاتب و حکومت کاهنان
اشرافیت یهود و امپراتوری روم

الیگارشی حاخامی و یهودیت جدید
آئین موسی؛ کاهنان و مردم
بنیادهای ظهور الیگارشی خاخامی
الیگارشی خاخامی و انقلاب مسیحیت
یهودا ناسی و یهودیت جدید
خاخام‌ها، بین‌النهرین و تلمود
الیگارشی یهودی و ایران
یهودیان، جهان اسلام و بغداد
یهودیان، جهان اسلام و اندلس

جلد دوّم  (قطع وزیری، گالینگور، ۶۲۵ صفحه)

۳. الیگارشی یهودی و پیدایش زرسالاری جهانی

زرسالاران یهودی و حکمرانان اروپا
الیگارشی یهودی و غارت اندلس
یهودیان و تهاجم کلمب و گاما
الیگارشی یهودی و اسطوره انکیزیسیون
یهودیان و جغرافیای اقتصادی جدید جهان
زرسالاری آمستردام و اروپای سده هفدهم
یهودیان و ساختار مالی جدید اروپا
استبداد اروپایی و یهودیان درباری
یهودیان و غارت ماوراء بحار در آمریکا
یهودیان و غارت ماوراء بحار در شرق
اندیشمندان اروپا و زرسالاری یهودی

دسیسه‌های سیاسی و فرقه‌های رازآمیز
مکتب کابالا؛ خاستگاه فرقه‌های رازآمیز
واپسین تکاپوهای صلیبی و ایران
کابالا و مسیح‌گرایی اروپایی
مسیح‌گرایی و بنیان‏‌های استعمار انگلیس
پیامبران دروغین و دسیسه‌های رازآمیز

یهودیان، انگلیسی‌‏ها و آغاز عصر نو
الیگارشی بریتانیا و احزاب سیاسی
ظهور خاندان روچیلد
شبکه خویشاوندی روچیلدها
خاندان ولزلی و کمپانی هند شرقی
ولزلی، خاندان قوام شیرازی و ایران
روچیلدها، خاندان ولزلی و جنگ‌های ناپلئونی
ناتان روچیلد و دربار بریتانیا
سالومون روچیلد، مترنیخ و “ارتجاع اروپا”
روچیلدها و تهاجم الیگارشی لندن

جلد سوّم  (قطع وزیری، گالینگور، ۵۵۲ صفحه)

آریستوکراسی و غرب جدید

ظهور آریستوکراسی مالی
بوربن‌‏ها و اشغال الجزایر
خاندان اورلئان و انقلاب ۱۸۳۰
جیمز روچیلد و سلطنت لوئی فیلیپ
یهودیان، مصر و محمدعلی پاشا
انگلیسی‏‌ها و آغاز مسئله فلسطین
آریستوکراسی مالی و انقلاب‏ ۱۸۴۸
روچیلدها و لوئی بناپارت
زرسالاران یهودی و “انقلاب راه‌‏آهن”
طلوع و افول کردی موبیلیه
روچیلدها و “بانکداری جنگل” در آمریکا
خاندان روچیلد و عصر ویکتوریا
شاخه وین
شاخه‌‏های ناپل و فرانکفورت
شاخه پاریس
شاخه لندن

تاریخ و ساختار اشرافیت بریتانیا
پیشینه پارلمان و دمکراسی انگلیسی
لردها، شوالیه‌‏ها و ساختار اشرافی
رفورماسیون و آریستوکراسی انگلیس
تکوین آریستوکراسی بریتانیا
خاندان هوارد، سیمور، سیسیل، فرانسیس بیکن و انجمن سلطنتی
خاندان چرچیل، تالبوت، والپول
الیگارشی و انقلاب مالی سده هیجدهم

خاندان اسکات، فیتزروی، لنوکس، …

جلد چهارم  (قطع وزیری، گالینگور، ۵۸۶ صفحه)

نخستین تکاپوهای فراماسونری

بنیانگذاران فراماسونری
دزاگولیه و الیگارشی لندن
بارون منتسکیو
شوالیه رمزی

ریشه‌های فراماسونری
اسطوره گیلدها
کابالا، جادو و فرقه‌های سرّی
فراماسونری و میراث صلیبی

اولین گراندلژها
بریتانیا
آمریکا
فرانسه

سوداگران غربی و توسعه‌طلبی روسی
روس‌ها و خانات قبچاق
میراث بیزانسی و ظهور تزاریسم
انگلیسی‌ها و ایوان مخوف
ماجراجویان تجاری، اینتلیجنس سرویس و ایران
ایران و سرآغاز تجارت جهانی اسلحه
اولین هیئت‌های انگلیسی در ایران
خاندان هلشتاین، سلطنت رومانوف و ایران
غربگرایی، توسعه‌طلبی و استبداد جدید
آغاز فراماسونری در روسیه
جنون امپریالیستی کاترین
لشکرکشی نافرجام پاول به هندوستان
فراماسونری روسیه در سده نوزدهم

خاندان هوهن‌زولرن و فراماسونری آلمان
فراماسونری، استبداد روشنگرانه و نظامی‌گری
فردریک کبیر و فراماسونری

دو چهره مرموز تاریخ فراماسونری
کنت سن‌ژرمن
کنت کاگلیوسترو (ژزف بالسامو)

جلد پنجم  (قطع وزیری، گالینگور، ۴۴۸ صفحه)

آریستوکراسی مالی و فروپاشی نظام سنتی

استعمار غرب و فروپاشی عثمانی
راز گسترش تمدن اسلامی در اروپا
بنیان‌های اجتماعی انحطاط عثمانی
۱- افزایش جمعیت و پیامدهای آن
۲- سلطه اروپای غربی بر قاره آمریکا
۳- گشایش راه دریایی تجارت غرب با شرق
۴- مقابله نظامی و اطلاعاتی غرب با عثمانی
۵- رشد فساد در ساختار سیاسی
۶- تحجر دینی و انحطاط اندیشه سیاسی
جایگاه عوامل اصلی و فرعی در انحطاط عثمانی
کمپانی مندس: سوداگران یهودی در انگلستان و عثمانی
افول عثمانی و طلوع غرب
اصلاحات و نوزایی در عثمانی
انقلاب نظامی در غرب
دوره لاله و آغاز غرب‌گرایی در عثمانی
سوداگران غربی، دولتمردان لاله و فروپاشی دولت صفوی
صعود مشکوک نادر در ایران و حکیم‌اوغلو در عثمانی
بونوال و ماجراجویان نظامی
فردریک کبیر، نظامی‌گری و عثمانی
طرح یونانی و تجزیه کریمه
ظهور دوّمین گروه غرب‌گرایان در عثمانی
جنگ‌های ناپلئونی و دسیسه‌های بریتانیا
محمود دوّم و اخذ الگوی حکومت‌گری غرب
انحلال و انعدام ینگی‌چریکان
حذف نخبگان سنتی و صعود دیوان‌سالاران غرب‎گرا
ماکس وبر، سلطانیسم و استبداد غربی
یهودیان مخفی و طریقت بکتاشی
اشاعه فساد مالی و سرکوب اعیان در فلسطین
عصر تنظیمات و استیلای طبقه جدید
مصطفی رشید پاشا، معمار تنظیمات

استعمار بریتانیا، جنگ کریمه و انحطاط روسیه
الیگارشی بریتانیا و “خطر روسیه”
الیگارشی لندن: فریبکاری و جنگ‌افروزی
زرسالاران یهودی و جنگ کریمه
پیامدهای جنگ کریمه
شکست کریمه، غرب‌گرایی و غارت روسیه
جنبش نارودنیکی در روسیه

الیگارشی لندن، فراماسونری و آشوب در ایتالیا
شورش ایتالیا و پایان اقتدار کلیسای کاتولیک
فراماسونری و جنبش‌های جدید تروریستی
کنت کاوور، بنیاد روچیلد و تأسیس دولت واحد ایتالیا

درباره مدیریت پرچم های سیاه شرق

پیشنهاد میکنیم

دریافت بن خرید کتاب

ثبت نام و مبلغ بن کارت دانشجویی سال ۹۶

ثبت نام و مبلغ بن کارت دانشجویی سال ۹۶Reviewed by پرچم های سیاه شرق on …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 1 =

Watch Dragon ball super