پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / یادداشت / افراطيون نو ظهور / نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور فالون دافا (۳)

در دو بخش قبلی از اين مقاله مباني تائوئيستي و نيز تائوئيسم و بوديسم در مكتب عرفاني فالون دافا به خوانندگان گرامي معرفي شد. در ادامه مبحث تزكيه جسم و ذهن از منظر اين مكتب عرفاني بررسي و در پايان ارزيابي كلي و نهايي از فالون دافا تقديم ميشود.

نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور فالون دافا (۳)

نقدى بر یک مکتب عرفانى نوظهور فالون دافا (۳)Reviewed by مرتضی سرمدیان on Jul 5Rating:

  

تزکیه شین شینگ
شین شینگ سرشت قلب و ذهن و خصوصیات اخلاقی است.(۱) تزکیه شین شینگ در هماهنگی با سرشت جهان یعنی شن، رن و جن اتفاق می افتد. کسی که بتواند راستی، مهربانی و بردباری بورزد در حال تزکیه شین شینگ است و میتواند با ادامه این راه با جهان و نیروی طبیعت یکی شود و در سرشت جهان که همین سه خصلت است جذب گردد. «برای رشد خود باید سرشت جهان را به عنوان راهنما برگزینیم… اگر میخواهید به خود واقعی اولیه تان برگردید، اگر می خواهید به وسیله تزکیه سطحتان را بالا ببرید، مجبورید با این استاندار زندگی کنید».(۲)
تزکیه شین شینگ به این خلاصه نمیشود که با راستی و مهربانی و بردباری تقوا کسب کنید بلکه این فرایند تزکیه ادامه مییابد و ماده سفید را هم به چیز دیگری که انرژی تزکیه است تبدیل میکند. انرژی تزکیه گونگ نام دارد و از انرژی معمولی حیات که چی نامیده میشود برتر بوده امکان ارتقا و افزایش فوق العاده ای را داراست. پس روند تزکیه دو مرحله دارد نخست به دست آوردن ماده سفید و سپس تبدیل آن به گونگ که این دو با عمل به سه اصل رن، شن و جن صورت میگیرد. «کلید رشد گونگ شما این است: شما شین شینگ خود را تزکیه میکنید و جذب سرشت جهان میشوید، سپس سرشت جهان شما را دیگر محدود نمیکند، شین شینگ شما رشد میکند و عناصر تقوا به گونگ تبدیل میشود».(۳)
تزکیه کاملاً ارادی و اختیاری است و کسی نمی تواند کاری برای دیگری انجام دهد مگر اینکه خودش بخواهد. تغییر ذهنیت و رفتا و هماهنگ سازی آن با سرشت جهان آزمونی است که برای نجات از این زندگی رنج بار طراحیشده و «چگونگی پیشرفت تزکیه شما تماماً به ذهن تان بستگی دارد… به توانایی بردباری و توانایی تحمل سختیها. اگر ماده سفید خودتان مصرف شود میتوانید ماده سیاه خود را از طریق تحمل سختیها به ماده سفید تبدیل کنید. اگر هنوز هم کافی نباشد میتوانید گونگ خود را از طریق تحمل گناهان اعضای خانواده یا دوستان خوتان که تزکیه نمیکنند افزایش دهید».(۴)
هینگ جی این قسمت آخر را توضیح نمی دهد ولی شاید منظورش این است که وقتی خطاها، جنگها، دغدغه ها، وابستگیها و ناآرامی آنها را می بینید و رنج میکشید، این خود موجب افزایش تقوا و به دنبال آن گونگ شماست و میتواند به پیشرفت تزکیه شما کمک کند. به هر حال برای نجات بشر از دور تناسخ به انرژی گونگ نیازمندیم و تنها با این نیرو است که میتوانیم به اصل خود بازگردیم.
    
چی گونگ و تواناییهای فوق طبیعی
 فالون دافا مثل بسیاری از روشهای شرقی در پی پاکی روان و رهایی از چرخه تناسخ است. در این بین از نوع روشهایی است که به نام چی گونگ شناخته میشوند و میکوشند تا با تمرینها و حرکاتی بدنی نیروی خود را افزایش دهند. و به این وسیله راه رهایی و نجات را طی کنند. فالون دافا روشی است برای افزایش گونگ تا جایی که انسان را به نجات و رهایی کامل برساند. اما در کنار این افزایش گونگ که قرار است به نجات شخص بینجامد اتفاقات خارق العاده و فوق طبیعی هم روی می دهد. نظیر این که تزکیه کننده در مراحلی از رشد گونگ میتواند بیماران را شفا دهد یا کارهای غیر عادی انجام دهد. این موضوع بازار روشهای مختلف چی گونگ را گرم کرده و فالون دافا نیز مدعی دست یابی به این نیروها و تواناییهای فوق طبیعی است.
اما توصیه اساسی لیهنگجی این است که مبادا این تواناییها هدف شوند و اهمیت پیدا کنند. شفا یافتن یا شفا دادن و یا باز شدن چشم سوم، هیچ کدام نباید راه زن تزکیه کننده شود. و شخص باید برای رسیدن به سطوح بالای تزکیه و بازگشت به خویشتن اولیه همواره آماده باشد و نیروی خود را ذخیره کند. در صورتی که ذهن خود را از شفا یافتن و دغدغه بیماری پاک نکنی نمیتوانی به تزکیه دست یابی. وقتی تزکیه را به درستی انجام دهی و گونگ ات افزایش یابد اثری از بیماری نخواهد ماند. «اگر نتوانید وابستگی یا نگرانی در مورد بیماری را کنار بگذارید، نمیتوانیم هیچ کاری انجام دهیم».(۵)
همچنین کسانی که میتوانند بیماران را شفا دهند یا کارهای خارق العاده انجام دهند، نباید به این کارها دست بزنند زیرا این کارها یا برای خود نمایی است یا برای پول یا برای شهرت که همه اینها برخلاف تزکیه است.(۶) اگر هم برای خود بیمار میخواهید او را شفا دهید بدانید که این کار به زیان اوست. چون او با رنج بیماری و بردباری میتواند خود را تزکیه کند و به گونگ زیادی دست یابد در این صورت هم بیماری اش شفا یافته و هم چیزهای ارزشمندتری بدست آورده است. ولی اگر دیگری او را شفا دهد در حقیقت کار او را دشوار و راهش را طولانی کرده است. چون رنج بیماری نتیجه نادرستیهایی است که در این زندگی یا زندگی گذشته اش داشته و اگر به اندازه لازم رنج نکشد و خود را نجات ندهد، دوباره بیماری و رنج به سراغش خواهد آمد. بنابراین فرصت تزکیه او به تاخیر می افتد و اگر در این زندگی هم فرصت بیماری و بردباری را نیابد ناچار است که پس از مرگ دوباره به این جهان بیاید و رنج بکشد. پس شفا دادن تو در واقع به رنج بیشتر او و ماندگاریش در دور تناسخ کمک کرده است. و این زیان رسانی به دیگران بر خلاف تزکیه است و موجب از دست دادن گونگ و ایجاد و افزایش کارما میشود. پس تزکیه کنندگان این روش اجازه ابراز تواناییهای خارق العاده و شفای بیماران را ندارند. مگر کسانی که تزکیه خود را انجام داده اند و تنها به یک کمک و حرکت نهایی نیازمند هستند. که این را روشن بینان میبینند و اجازه دارند در این مواقع از توانایی ماورائی خود استفاده کنند.
    
بدن بودا

با تداوم تزکیه به تدریج جسم از این سطح مادی که در آن قرار دارد فراتر می رود و بدنهای دیگری ایجاد میشود که با این بدن معمولی خیلی متفاوت است. در سطوح بالا ماده پیکر به انرژی تبدیل میشود و از هر گونه آسیب و ضعف پاک میگردد و سرانجام از تناسخ نجات پیدا میکند.
گونگی که بر اثر تزکیه ایجاد و جذب میشود در سلول های بدن ذخیره میگردد. گونگ به صورت ماده ای با انرژی بالا تمام سلول را پر میکند و در آن متراکم میشود و به شکل سلول های شما در می آید در این حالت بدن دیگر آن بدن فیزیکی اولیه نیست بلکه جوهر آن عوض شده است. این فرآیند را «پالایش بدن» مینامیم(۷).
«هر چه سطح یک فرد بالاتر رود، انرژی او متراکمتر، ذرات آن ظریفتر و قدرت آن بیشتر میشود تحت چنان شرایطی، انرژی در هر یک از سلولهای بدن ذخیره میشود و نه تنها در هر یک از سلول های بدن در این بعد مادی ما، بلکه در تمام بدنها در بعدهای دیگر ذخیره میشود… آن ماده با انرژی بالا وجودی با هوش بوده و قدرت دارد… همین که سلولها مهار شوند، هیچ سوخت وسازی وجود نداشته و در مرحله ای به طور کامل جایگزین سلولهای گوشتی انسان میشود».(۸)
با این تبدیل و تحول نه تنها در هر یک از سلولهای بدن در این بعد مادی ما، بلکه در تمام بدنها در بعدهای دیگر ذخیره میشود.(۹) بدنهای دیگری که پس از مردن و از هم پاشیدن این کالبد، آنها همچنان باقی هستند. و البته هم اکنون نیز منشا اثر اند. بدین سان شما به سطوحی که از آن سقوط کرده اید باز میگردید و از برخورداریهای آن بهره مند می شوید. بدن های نیرو سرشتی که رنج و بیماری را از شما دور میسازد. سلولهایی از انرژی و کالبدی از ماده غنی شده و با نیروی فوق العاده. این هدف فالون دافاست و راهی است که برای نجات بشر از تناسخ نشان می دهد از بین بردن کارما و کسب تقوا و تبدیل آن به گونگ و جذب گونگ در بدن و صعود به سوی بدن بودا بدور از رنج و بیماری و تولد دوباره در این دنیا.
لی هنگجی میکوشد تا سخنان خود را با یافته های فیزیک مدرن مبنی بر اینکه انرژی حالتی از ماده و صورت دیگر آن است توجیه کند. و بر این اساس که هنوز دانش بشری خیلی از چیزها را در باره ماده و ذهن انسان نمی داند نظریات خود را مطرح میسازد. «فیزیک عصر حاضر ما عناصر ماده را از مولکول ها، اتم ها، الکترون ها، پروتون ها و کوارک ها تا نوترینوها مطالعه میکند، اما عناصر پایین تر از آنها به چه اندازه ای هستند؟ یک میکروسکوپ نمیتواند این مسئله را در آن حد شناسایی کند، پس عناصر بسیار میکروسکوپی بسیار کوچکتر چه خواهند بود؟ …وقتی شخصی این بدن گوشتی را دارا نیست، چشم های او اشیاء را با بینایی بزرگ شده خواهد دید و سطح میکروسکوپی بزرگتری را خواهد دید».(۱۰)
لی هنگجی میگوید: «شاگردان فالون دافای ما بعد از مدتی عمل تزکیه، تغییر زیادی در صورت ظاهریشان خواهند یافت، پوست آنها نرم و سرخ و سفید خواهد شد و با سلامتی خواهد درخشید. برای مسنترها چروک صورت کمتر شده و حتی بسیار کمتر خواهد شد، …به علاوه خانمهای مسنتر عادت ماهانه شان را باز خواهند یافت».(۱۱)
    
مدار آسمانی مائویو
در مکتب تائوئیسم از مدار آسمانی کوچک و بزرگ سخن به میان آمده. مدار آسمانی کوچک برای شفا دادن و حفظ سلامتی است.(۱۲) اما مدار آسمانی بزرگ برای تزکیه گونگ است در تائوئیسم کوشش میشود که کانالهای انرژی به تدریج بازشود.(۱۳) اما در فالون دافا تز بنیادین گشایش هم زمان تمام کانالهای انرژی است. که با تزکیه همزمان ذهن و جسم اتفاق می افتد.
«اگر مدار آسمانی بزرگ درطول تزکیه کاملاً باز شود، یک نیروی فوق طبیعی برای تمرین کنندگان به همراه خواهد آورد. …چرخش مدار آسمانی بزرگ یک جریان انرژی را شکل خواهد داد که به تدریج متراکمتر خواهد شد، به سوی سطوح بالاتر تغییر شکل می دهد و به صورت یک کمربند انرژی با ترکم بالا خواهد شد. این کمربند انرژی یک حرکت چرخشی خواهد داشت».(۱۴) این حرکت در حقیقت تمام کانال های انرژی را گشوده و با هم متداخل میکند و تمام بدن سرشار از انرژی میشود چنانکه انرژی قلب به روده ها و انرژی کبد به طرف معده می رود.(۱۵) در این حالت کانالهای انرژی رنگ میبازد و از بین می رود. در این شرایط وحدت انرژی و یکپارچگی نیرو در بدن روی داده و سلول های گوشتی کاملاً با انرژی جایگزین میشوند.
اگر این کمربند انرژی در خارج بدن شخص آزاد شود، توانایی حرکت دادن از راه دور پدید می آید(۱۶) همچنین ممکن است به پرواز در آمده از زمین بلند شوید. لی هنگجی میگوید در بسیاری از سخنرانی هایم تمرین کنندگانی هستند که میگویند چنین حالتی را تجربه کرده اند.(۱۷) و این حالتی است که بدن در سطوح بالاتر هنگامی که هنوز به این دنیا سقوط نکرده بود، داشته است. «در بعدهای دیگر مردم بدن هایی بدین شکل ندارند. میتوانند در هوا پرواز کنند و بزرگتر یا کوچکتر شوند».(۱۸) گشایش یک باره کانال های انرژی برای کسانی اتفاق می افتد که هم زمان تزکیه ذهن و جسم را انجام می دهند.
  

تزکیه ذهن و جسم
لی هنگجی تاکید میکند که تزکیه ذهن و جسم باید با هم انجام شود و هر کدام به تنهایی میتواند دردسر ساز و بلکه خطرناک باشد. بودیسم فقط به تزکیه ذهن میپردازد و تائوئیسم جسم را تزکیه میکند، اما فالون دافا هر دو را مورد تاکید قرار می دهد.(۱۹) تزکیه جسم به تنهایی انسان را نیرومند ولی شیطانی و اسیر خوی حیوانی میکند.(۲۰) و تزکیه ذهن بدون تزکیه جسم موجب طول عمر ولی پیری شدید میشود.(۲۱)
تزکیه ذهن همان تزکیه شین شینگ است که انسان را با سرشت جهان هماهنگ کرده تقوا کسب میکند. و تزکیه جسم از طریق تمریناتی است که لیهنگجی ابداع کرده و آموزش می دهد. با تلفیق این دو روش میتوان در سطح بالایی تزکیه کرد به طوری که بدن و ذهن همزمان پاک شده و انرژی زیادی را برای شکل گیری مدار آسمانی مائویو و رسیدن به بدن بودا فراهم میکند. با جمع میان تزکیه ذهن و جسم در فالون دافا امکان باز شدن سریع و هم زمان تمام کانالهای انرژی بدن فراهم میشود. و ضعف و بیماری و پیری از جسم میگریزد و تسلسل مرگ و تولد گسسته میشود.
 توجیه برنامه تزکیه دوگانه ذهن و جسم این است که ذهن در حقیقت پدیداری مادی در بدن انسان است مثل شکل بدن. ذهن هم فعل و انفعالات شیمیایی و امواج و ارتعاشات فیزیکی بخشی از بدن است. و این دو یکی هستند. «در حقیقت ماده و ذهن هر دو یک چیز هستند. در رشته علم بدن انسان، دانشمندان امروزی معتقدند فکری که مغز انسان تولید میکند ماده است. بنابراین آنها به صورت مادی وجود دارند».(۲۲) با توجه به این موضوع تزکیه کامل و فراگیر که همه ظرفیتهای موجود را بکار گیرد باید به هر دو بخش ذهن و جسم بپردازد، تا گشایش یک باره تمام کانالهای انرژی که تز اصلی لی هنگجی است، اتفاق بیفتد.
او تاکید میکند که این دو روش تزکیه باید به درستی انجام شود و درباره هر کدام طرح و نظر ویژه ای دارد. به عقیده لی هنگجی هم روشهای رایج تزکیه ذهن نادرست است و هم روشهای تزکیه جسم و این دو در فالون دافا که برنامه کامل و جامع تزکیه ذهن و جسم است(۲۳) به طور متفاوتی تعریف شده و انجام میگیرد.
    
تزکیه ذهن در فالون دافا
همه مردم یک روح اصلی و خودآگاه دارند و یک روح کمکی که در حالت نیمه هوشیار فعال میشود. خود اصلی ما همان ذهن خودآگاه و هوشیار است که باید تزکیه شود. روشها و تمرین های دیگر که به خلسه رفتن را لازمه تمرین می دانند، در حقیقت روح کمکی را تزکیه میکنند. مدیتیشن های طولانی و حتی آنها که سالها ریاضت میکشند، روح اصلی را تزکیه نمیکنند.(۲۴) اما روش فالون دافا با تاکید بر همین زندگی عادی و قرار گرفتن در آن و تحمل انواع رنجها خود آگاه اصلی و روح اصلی تمرین کنندگان را تزکیه میکند.

کسانی که روح کمکی را تزکیه میکنند اگر چه به نیروهای فوق طبیعی دست یابند در واقع روح کمکیشان رشد کرده است و خودشان به جایی نرسیده، از چرخه مرگ و تولد رها نشده اند و دوباره به این دنیا بازخواهند گشت. راه حقیقی نجات روش فالون دافاست، که به سانسارا (تناسخ) و تولدهای مجدد پایان می دهد. و با تزکیه ذهن هوشیار و روح اصلی فرد تقوا و گونگ لازم برای تحول بدن و گشایش مسیرهای انرژی را فراهم می آورد. لی هنگجی پس از توضیح این موضوع میگوید: «من رازی ابدی را فاش کرده ام، راز اسرارها، که مطلقاً نمیتوانست گفته شود. ماجرای درون تمام روشهای مختلف تزکیه در سراسر تاریخ را بر ملا کرده ام».(۲۵)
تزکیه باید کاملاً هوشیار و در متن زندگی تحقق یابد. در حالت خلسه، انزوا، خواب یا بیهوشی که تزکیه حقیقی اتفاق نمی افتد. باید در کش و قوس روابط اجتماعی، منازعات و برخوردها شین شینگ خود را تزکیه کنید و تقوا بدست آورید تا گونگتان حقیقتاً افزایش پیدا کند. «مدرسه ما بدین صورت تزکیه میکند، شما را قادر میکند که خودتان به طور واقعی گونگ را به دست آورید. آن از زمان پیدایش زمین و آسمان اولین بار است. میتوانید تاریخ را بررسی کنید…. اما در عین حال بسیار هم سخت است. در میان جامعه پیچیده مردم عادی و اصطکاک شین شینگ بین افراد آن، باید بتوانید به بالا و فراتر از آن صعود کنید، این سخت ترین چیز است».(۲۶) تزکیه حقیقی لازم است که در دل روابط اجتماعی بود و کاملاً عادی زندگی کرد. نه اینکه به گوشه ای خزید یا در حالت نیمه هوشیار خود را به آرامش رساند. زیرا «تمام روند تزکیه، روند دائمی رها کردن وابستگیهای بشری است».(۲۷) و این در متن زندگی به دست می آید. با مردم زیستن و مثل آنها نبودن، نیازهای معمولی و بشری را برآوردن بدون اینکه در بند آنها باشی. این تزکیه واقعی شین شینگ و مربوط به روح اصلی شماست.
    
تزکیه جسم در فالون دافا
تزکیه جسم ادامه تزکیه ذهن است. با تزکیه ذهن یا شین شینگ کارما از بین می رود و تقوا به دست می آید اما در ادامه تزکیه جسم هم لازم است. و تبدیل تقوا به گونگ اساسی ترین مرحله است، تزکیه جسم به تزکیه ذهن افزوده میشود. در اینجا نقش استاد در فالون دافا حیاتی است در حقیقت بدون کمک او تقوا به گونگ تبدیل نشده و هیچ گونگی به دست نمی آید. «عمل تزکیه به خود شخص بستگی دارد در حالی که گونگ به استاد شخص مربوط است».(۲۸)

کسب گونگ و عملیات تزکیه جسم از طریق فالونی که لی هنگجی در بدن فالون دافا کاران قرار می دهد صورت میگیرد. فالون یک شیء نامرئی برای افراد عادی است که شکلی دایره ای دارد و در بدن کسانی که تمرینات فالون دافا را انجام می دهند قرار داده شده، میچرخد و انرژی جهانی را جذب میکند تا تمام کانالهای انرژی یک باره باز شوند. عمل تزکیه جسم و حتی انجام تمرینات فالون دافا بدون قرار گرفتن فالون بیهوده است.(۲۹)
در سایر روشهای چی گونگ معمولاً خوشه ای انرژی ذخیره شده از بُعدهای دیگر که دَن نامیده میشود، مورد تزکیه قرار میگیرد. اما به نظر لی هنگجی این روند کسب گونگ بسیار ضعیف است و با وجود فالون میتوان به گشودگی همزمان کانالهای انرژی دست یافت. او میگوید: «در طول کلاسهایم شخصاً فالون را برای شاگردان کار میگذارم. در حالی که فالون دافا را آموزش می دهیم، فالون را در بدن همه پی درپی نصب میکنیم. بعضی از افراد میتوانند آن را احساس کنند در حالی که دیگران نمیتوانند؛ اما اکثریت مردم میتوانند آن را احساس کنند. این بدین خاطر است که مردم شرایط فیزیکی گوناگونی دارند. ما فالون را به جای دَن تزکیه میکنیم. فالون مینیاتوری از جهان است که تمام قابلیتهای جهان را داراست و به طور خودکار میتواند عمل کند و بچرخد. تا ابد در قسمت زیرین شکم شما دوران خواهد داشت. همین که فالون در بدن شما جای گرفت، سالیان سال بدون توقف تا ابد به این شکل خواهد چرخید. وقتی به طرف موافق عقربه های ساعت میچرخد، میتواند به طور خودکار انرژی کیهان را جذب کند. علاوه بر این، میتواند توسط خودش انرژی را تبدیل کند و برای تبدیل هر قسمت از بدن شما انرژی لازم را در اختیار قرار می دهد. همچنین وقتی برعکس عقربه های ساعت میچرخد انرژی را به خارج میفرستد و عناصر نامطلوب را به خارج از شما می راند».(۳۰)
قرار دادن فالون در بدن تزکیه کنندگان توسط بدن لی هنگجی که به بعدهای دیگر تعلق دارد و بدن تقواست انجام میشود. و بعد از نصب فالون نیز از آن نگهداری کرده در صورت لزوم دوباره نصب میکند. آن بدن را فاشن نامیده و میگوید: «شخص نمیتواند بدون حفاظت فاشن من در تزکیه حقیقی موفق شود».(۳۱) او در راستای اینکه مسئولیت خود را جهانی می داند، اذعان میکند: «افرادی که خودشان شخصاً توسط خواندن کتاب ها روش را یاد میگیرند نیز فاشن مرا خواهند داشت».(۳۳)
به این ترتیب با ابداع فالون و قرار دادن آن در بدن تزکیه کنندگان راه تازه ای به سوی آسمانها باز شده و فالون دافا به صورت یک روش بی نظیر برای نجات بشر و سرآمد تمام تعالیم معنوی تاریخ بشریت در روزگاری که شقاوت پلیدی به اوج خود رسیده، ظهور کرده است. زیرا «وقتی که چیزی به نهایت خود می رسد برعکس میشود».(۳۳) بنابراین با پیدایش فالون دافا در دوران بدترین شقاوت بشر برترین راه سعادت ظهور کرده است! و لی هنگجی خود را منجی بشریت در این دوران دانسته و صریحاً اعلام میکند که «ما مسئول نجات مردم هستیم».(۳۴)
    
ارزیابی
ویژگیهای مثبت قابل توجهی در فالون دافا به چشم میخورد که ستودنی است. تاکید بر فضایل اخلاقی راستی، مهربانی و بردباری در روزگاری که اخلاق و انسانیت رنگ باخته بسیار ارزشمند است. و بدون شک مردم نیازمند به مرام ها و مربیانی هستند که این فضایل را آموزش دهد و موعظه کند تا در روح و رفتار مردمان آثار زیبای اخلاق نمودار گردد.
همچنین نفی ریاضت های سخت و دشواری که عرفان را به عده خاصی از افراد بشر اختصاص می دهد درست و به جاست. در حقیقت معنویت باید طوری ارائه شود که همه مردم در هر جا بتوانند به آن بپردازند و در متن زندگی عادی و روزمره و در همه حال معنوی باشند. تاکید اسلام بر نفی رهبانیت و اصرار بر حضور در جمع مردم و هم دلی و دستگیری از آنها مویدی برای این ویژگی مثبت در آموزشهای فالون دافاست.
بنابراین از جهت تزکیه ذهنی یا اخلاقی که تزکیه شین شینگ نامیده شده، روش فالون دافا آموزشهای ارزشمند و لازمی را برای انسان امروزی ارائه می دهد. از جهت تزکیه جسمانی هم تا آنجا که به حرکات بدنی ورزش و نرمش مربوط میشود بسیار مفید و برای انسان امروز که با محدودیت های تمدن تکنولوژیک فرصت کمتری برای حرکت دارد، جذاب و لازم است. و براستی در ارتقاء سلامت و کاهش بیماری و ضعف جسمانی موثر و مفید است. اما در ابعاد نظری ابهامات و اشکالاتی وجود دارد که مواردی از آنها را بیان میکنیم.
یکم، در تزکیه ذهن که با سه فضیلت اخلاقی راستی، نیکخواهی و بردباری انجام میشود، به نظر نمی رسد که اینها مربوط به ذهن باشند. ذهن انسان میتواند تصور کند مثلاً راستی یعنی مطابقت یک ایده با واقعیت اما راستگویی و صداقت عمل است و به ساحت اراده و تصمیم و عمل مربوط میشود. بردباری نیز به معنای کنترل هیجانان گوناگون و نوعی خودداری است. که به عمل و اراده مربوط میشود، نیکخواهی هم تا آن جا که تصور شود و خوبی و شایستگی آن مورد تصدیق قرار گیرد به ذهن مربوط است اما در عمل به عمل و اراده مربوط میشود. تزکیه ذهن یعنی چه؟ اینها اخلاق است و به عمل و رفتار و منش شخص برمیگردد نه ذهن چه بسیار کسانی که در باره این فضایل نیکو و زیبا به خوبی سخن بگویند و تصور واضح و روشنی از آن در ذهن داشته باشند، نیز در تصدیق خوبی و الزام آن تردیدی نداشته باشند ولی در عمل براساس آن فضایل و قواعد اخلاقی عمل نکنند.
دوم، ادعای ایشان این است: کسی که صداقت و نیک خواهی و بردباری می ورزد و تزکیه ذهن را انجام می دهد، ماده سفیدی به نام تقوا تولید میکند. و استاد این ماده را به انرژی تزکیه (گونگ) تبدیل میکند. این ماده سفید چیست؟ آیا این قانون فیزیک که میزان ماده و انرژی همواره در جهان ثابت است، مخدوش نمیشود. ما وقتی نیکخواهی میکنیم و از کار کسی با یک تلفن گره گشایی میکنیم آیا ماده ای یا انرژی از بین رفته و به ماده سفید تقوا تبدیل شده است. در این صورت اگر تلفن نزینم و بدویم تا حضوراً همان کار تلفنی را انجام دهیم حتماً ماده سفید بیشتری به دست خواهیم آورد. این ماده سفید براستی چیست؟ اگر با یک تلفن مشکل بزرگ ده نفر را حل کنیم بیشتر ماده سفید تقوا تولید میشود یا اینکه با دوندگی چند ساعت مشکل کوچکی از یک نفر بر طرف شود؟ اگر نیکخواهی ماده تقوا ایجاد میکند مقدار آن تابع کیفیت نیکی است یا میزان ماده و انرژی که در عالم برای آن هزینه میشود؟
 سوم، لی هنگجی قوانین تحقیرآمیزی را برای افزایش تقوا معرفی میکنند، که براستی شان انسانی را در هم میشکند. و انسان را به ستم پذیری و سکوت در برابر تعرضات و همانند بیماران روانی و عقب مانده عمل کردن تشویق میکند. البته گذشت و بخشش به ویژه در جایی که احتمال اصلاح طرف خطاکار باشد بسیار پسندیده است؛ اما او میگوید: «در جهان ما قانونی وجود دارد: «بدون ازدست دادن، چیزی به دست نمی آید.]وقتی مردم [شخص عقب افتاده را میبینند، او را تحقیر میکند، ]مثلاً میگویند: «تو ابله بزرگ»! وقتی دهانشان را باز میکنند تا به او توهین کنند تکه ای از تقوا پرتاب میشود. وقتی با کسی بد رفتاری کرده اید، طرفی هستید که چیزی از او گرفته اید و بنابراین مجبورید چیزی از دست بدهید. وقتی کسی جلو رفته و به او لگدی بزند، «تو ابله بزرگ»! بسیار خوب، تکه ای دیگر از تقوا به آن طرف پرتاب خواهد شد. وقتی کسی به او ناسزا گفته یا او را با لگد می زند، فقط لبخندی می زند، «ادامه بده، تو داری در این مدت به من تقوا می دهی و من تکه ای از آن را به تو برنخواهم گرداند» اگر حقایق سطوح بالاتر را به کار ببریم، درباره این بیندیشید، چه کسی زرنگ است؟ آیا او فرد زرنگی نیست؟»(۳۵)
از این سخنان برمی آید که برای اینکه تقوا یا ماده سفید را بدست آورید باید رنج بکشید پس اگر به شما اهانت شد یا ظلم شد مثل احمقها لبخند بزنید و شادی کنید زیرا بهترین چیز عالم را به شما داده است. این توصیه ها با وجدان انسان سازگار نیست. ما میخواهیم حرمت و احترامات حفظ شود در برابر تعرضات از خود دفاع میکنیم البته اگر کسی از روی نادانی رفتار نادرستی انجام دهد باید کریمانه از او گذشت چنانکه قرآن کریم در توصیف بندگان خدا میفرماید: «عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» بندگان خدا با فروتنی روی زمین راه می روند و اگر جاهلان به آنان چیزی بگویند با روی خوش سلام میکنند.
اما این برخورد در جای خود نیکوست. اگر کسی ظالم بود چه باید کرد؟ اگر ما در برابر او سکوت کنیم باز هم ظلم میکند، ظلم بزرگتر، دستش را به روی دیگران هم میگشاید. در این موارد قرآن کریم نهیب می زند که «و مالکم لاتقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها و إجعل لنا من لدنک ولیاً و إجعل لنا من لدنک نصیراً (نساء/۷۵)
 «لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» (نساء/۱۴۸)
 لی هنگجی اما میگوید: «یک تمرین کننده بودن امری است فوق طبیعی، پس به عنوان فردی فوق طبیعی باید با خودتان بر طبق اصول فوق طبیعی رفتار کنید، به جای این که خود را با اصول و منطق مردم عادی بسنجید. وقتی رابطه کارمایی موضوعی را نمی دانید، احتمال آن وجود دارد که آن را به طور نادرستی اداره کنید… بعضی اشخاص میگویند: «اما من فقط میخواهم مطمئن شوم که عدالت رعایت شود.» خیلی خوب، پس همگی باید در دانشکده پلیس ثبت نام کنیم؟… وقتی مردم دعوا میکنند و شاید یکی به دیگری لگد بزند یا یکی از آنها ضربه محکمی به دیگری بزند، ممکن است آن شخص به فرد دیگر چیزی بدهکار بوده و حالا آنها در حال تصفیه کردن بدهی هستند. بنابراین اگر پادرمیانی کنید، نمیتوانند آن را تصفیه کنند و مجبورند آن را دوباره دفعه بعد انجام دهند. …اگر حتی در مورد چیزهایی مثل قتل یا آتش سوزی کاری انجام ندهید، پس در مورد چه چیزی کاری انجام خواهید داد؟ اما یک چیز هست، این چیزها زیاد ربطی به ما تزکیه کنندگان ندارند».(۳۶)
پادرمیانی در حل اختلافات مردم، برقراری صلح و آشتی و ترویج مهربانی و نیکی برترین مهرورزی و نیکخواهی است. مبارزه و جهاد با ظلم هم رنج است و بردباری میخواهد و تلاش برای برطرف کردن ستم و جور از مردم که دست دعا برداشته و راه نجاتی میجویند و از خودشان کاری برنمی آید، برترین نیکوکاری و شفقت و مهربانیست. که معنویت اسلامی برآن تاکید دارد و فالون دافا به بیتفاوتی در برابر مردم و ستم پذیری درباره خود و دیگران دعوت میکند و نام آن را تزکیه، حفظ تقوا و به دست آوردن گونگ میگذارد.
چهارم، تبدیل ماده سفید تقوا به گونگ فرآیند مبهم و تعریف نشده ای است توضیحی درباره آن وجود ندارد غیر از اینکه با فالون و عمل فاشن یعنی بدن نامرئی لی هنگجی صورت میگیرد. این ادعای غریب و عجیبی است که شیء مدوری به نام فالون در زیر شکم پیروان این فرقه کار گذاشته میشود و لی هنگجی عمل کار گذاری فالون را انجام می دهد. این عمل روی تمام کسانی که در سمینارهای او شرکت میکنند و نیز کسانی که کتب او را میخوانند و تمریناتش را یاد میگیرند، انجام میشود. البته معلوم نیست که خواندن کتب و یا حضور در سمینارهای او خصوصیتی دارد یا نه. آیا اگر مطالب او را بخوانیم ولی از روی یک ترجمه بد مثل اولین ترجمه فارسی کتاب «شوان فالون» که بعضی با خواندن آن چیز زیادی متوجه نشوند، باز هم فالون کار گذاشته میشود، یا تنها دانستن افکار و آشنایی با فالون دافا موجب کار گذاری فالون میشود؟ در این صورت خوانندگان این مقاله نیز باید احساس کنند که فاشن لی هنگجی فالونی در زیر شکمشان کار گذاشته است. عامل کارگذاری فالون شرکت در سمینار و خواندن کتابهای او باشد یا فهم تعالیمش، هر چه باشد، ظاهراً اگرچه هیچ اعتقادی به آن نداشته باشیم باز هم اگر تعالیم و تمرینهایش را یاد بگیریم، فالون زیر شکم قرار میگیرد!
پنجم، غایات دست پایین و طبیعت گرایانه این مکتب براستی عظمتهای انسانی و استعدادهای والای او را که در عرفان اسلامی مطرح میشود ندیده میگیرد.(۳۷) لی هنگجی نهایت دستاوردهای مکتب معنوی خود را سلامتی و طول مدت جوانی و دیر پیری معرفی میکند و در باره نتایج بلند مدتتر و بعد از این زندگی میگوید: «اگر شخصی تقوای بسیار زیادی داشته باشد، در زندگی بعدی اش صاحب منصبی والا مقام میشود و یا این که ثروت زیادی جمع میکند. تقوایش با این چیزها مبادله میشود».(۳۸)
بدون شک سلامتی و ثروت و منصب چیزهای خوبی است که میتواند در راستای خیرخواهی و خدمت و رحمت به انسانها بکار گرفته شود و دنیا را به نیکی و عدالت بیاراید. اما پس از آن چه ؟! آیا فراتر از آن چیزی نیست که انسان بتواند به آن برسد و جان خود را شکوفاتر سازد. در عرفان اسلامی سرچشمه هستی و آفریدگار جهان بی نهایت حسن و رحمت و جمال و کمال است و انسان میتواند تا اوج تجلی او و درک هستی و حضورش در ماوراء ماده به اوج در آید و روح غیر مادی خود را به اصل خود که هستی بیکران هستی بخش است بپیوندد تا ابد در جلوه بیپایان او حیاتی بی پایان و سرشار از معنا و شور و تازگی داشته باشد. «إن المتقین فی جناتٍ و نهرٍ فی مقعد صدقٍ عند ملیکٍ مقتدر» (قمر/۵۴-۵۵ )
ششم، یک تناقض بزرگ در گفته های لی هنگجی وجود دارد؛ از یک سو میگوید: «مدرسه ما بدین صورت تزکیه میکند، شما را قادر میکند که خودتان به طور واقعی گونگ را به دست آورید. آن از زمان پیدایش زمین و آسمان اولین بار است».(۳۹) از سوی دیگر میگوید: «فالون دافای ما یکی از هشتاد و چهار هزار روش تزکیه در مدرسه بودا است. آن هرگز در این دوره تاریخ تمدن انسانی علنی نشده است، اما یک بار در یک دوره ماقبل تاریخ در مقیاس وسیعی انسانها را نجات داد. امروز در این دوره نهایی آخرین ویرانی، دوباره آن را به طور گسترده ای عمومی میکنم».(۴۰) بنابراین این روشی که از پیدایش آسمان و زمین بی سابقه بوده و برای اولین بار ارائه میشود، پیش از تاریخ تمدن فعلی بشر که به حدود چهار هزار سال در شرق و کمتر از سه هزار سال در غرب می رسد، یک بار انسانها را نجات داده است و لی هنگجی دوباره آن را عمومی میکند !

هفتم :ادعاهای غیر قابل اثبات ناپذیر زیادی در گفته های ایشان وجود دارد. از جمله بدنهای متعدد در عوالم دیگر، بدن انرژی، وجود فاشن یا بدنی که با تقوا و گونگ درست شده است، قرار دادن فالون در بدن دیگران، اینکه تعداد تمرینهای بودا در اول ۸۴۰۰۰ مورد بوده است، اطلاعات جالب از ماقبل تاریخ و اینکه انسانها به جهت خطا از عوالم بالا سقوط کرده اند و با اینکه صلاحیت باقی بودن را نداشتند روشن بینان شرایط این دنیا را به عنوان آخرین فرصت بازگشت به اصل خود برای آنها فراهم کرده اند و انسانهای والا خالق این جهان اند!(۴۱) بدون شک بازگشت به اصل و اینکه دنیای فعلی ما گذرگاهی است و برای شکوفایی باید از آن استفاده کرد در ادیان مختلف بیان شده و بخشی از آن را هر خردی در میابد، اما داستان هایی را که لی هنگجی تعریف میکند را نه با عقل میتوان فهمید، نه با تجربه میتوان اثبات کرد و نه بر وحی ای مطمئن اتکا دارد.
هشتم، خودستایی های آزار دهنده او نیز بسیار است. او تمام استادان دیگر را فریبنده و تحت تسخیر حیوانات دانسته(۴۲) و میگوید: «در حال حاضر تنها کسی هستم که به طور علنی یک راه درست را آموزش می دهد. کاری را انجام می دهم که قبلاً توسط هیچ کس انجام نشده است… آن چه را که به شما آموزش می دهم یک حقیقت عظیم درباره جهان است».(۴۳) «تا امروز هم تنها کسی هستم که به طور واقعی چی گونگ در سطوح بالا را به طور عمومی منتقل میکنم، فرد دیگری وجود ندارد».(۴۴) لی هنگجی داستانی را تعریف میکند که یک استاد گونگ را مار تبدیل کرده است.(۴۵)

در باره کتابش میگوید: «بعضی از افراد نمی توانند کیفیت روشن بینی خود را بهبود بخشند. آنها با بی اعتنایی چیزهایی را روی کتاب من مینویسند. تمرین کنندگان ما با چشم سوم باز، هریک میتوانند ببینند که این کتاب پر از رنگهای خیره کننده است و با نور طلایی می درحشد و هر کلمه نقشی از فاشن من را در بردارد. اگر دروغ بگویم، همه را گول زده ام. …چگونه جرات میکنید همین طور روی آن علامت بگذارید؟»(۴۶) در جای دیگر میگوید: «هیچ کس قادر نیست مرا بفهمد یا اینکه بداند در فکر من چه میگذرد».(۴۷)
او ادعا میکند که برای تبرک مجسمه بودا باید از عکس او استفاده شود. «اگر یک مجسمه بودا را که تبرک را نگذرانده است عبادت کنید بسیار خطرناک خواهد بود.(۴۸) …اگر یک معبد این مشکل را داشته باشد حتی بیشتر خطرناک خواهد بود. وقتی یک راهب آن را عبادت میکند، مسئولیت او را به عهده خواهد گرفت. آیا مرا عبادت نمیکنی؟ مشخص است که در حال عبادت من هستی! خوب، آیا نمیخواهی تزکیه کنی؟ از تو مواظبت خواهم کرد. تزکیه تو را برنامه ریزی خواهم کرد…در باره مجسمه های بودا در خانه چه کار باید کنیم؟ شاید تعدادی از این افراد به فکر من افتاده اند. برای این که به شاگردانم کمک کنم که تزکیه کنند، به شما خواهم گفت که میتوانید این کار را انجام دهید: کتاب (زیرا عکس مرا دارد) یا عکس مرا بردارید و مجسمه بودا را در دستتان نگه دارید. حالت دست گل نیلوفر آبی بزرگ (حالتی از دست برای تبرک) را انجام دهید، گویی در حال کمک خواستن از من هستید، و از معلمتان برای تبرک در خواست کنید. تبرک در عرض نیم دقیقه انجام خواهد شد».(۴۹)
این ادعاها بسیار بزرگ و شگفت انگیز است و در هیچ یک از منجیهای گذشته نظیر بودا، مسیح و محمد صلی الله علیه و آله همانند آن را سراغ نداریم بلکه بر عکس آنچه از آنها شنیده ایم تواضع و اصرار براین بوده است که «ما نیز بشری همانند شما هستیم که فقط وحی الهی را دریافت میکنیم».(۵۰) و خداوند به پیامبر میفرماید: «تو فقط تذکر دهنده ای و هیچ سیطره ای بر مردم نداری»(۵۱)
نتیجه اینکه در غیاب حقیقت دروغها و ادعاها سربرمی آورد و گرایش های معنوی مردم در لباس اخلاق و معنویت به بازی گرفته میشود. وقتی عرفان حقیقی و شریعت راستین در میان مردمی نباشد، نیاز مردم به معنویت و اعمالی که اندیشه و روح معنوی را در آنها تثبیت کند، از بین نمی رود و این گرایش فطری به عبودیت و بندگی باقی است، پس به هر خسی دست دراز میکنند تا گمشده خود را بیابند و کسانی که نیرنگی برتر و حیله ای کارگر دارند، هوس های خود را در قالبی مردم پسند عرضه کرده و مردمان را به سوی خود فرامیخوانند.
    
پی
نوشتها:
    ۱. شوآن فالون ص۸ و ص.۴۱۷
    ۲. شوآن فالون ص.۲۲
    ۳. شوآن فالون ص.۸۷
    ۴. شوآن فالون ص .۸۸
    ۵. شوآن فالون ص.۹
    ۶. شوآن فالون ص.۸۰
    ۷. شوآن فالون ص.۴۶
    ۸. شوآن فالون ص.۸۵
    ۹. شوآن فالون ص.۸۵
    ۱۰. شوآن فالون ص.۳۵۲
    ۱۱. شوآن فالون ص.۴۷
    ۱۲. شوآن فالون ص.۳۴۹
    ۱۳. شوآن فالون ص.۳۵۰
    ۱۴. شوآن فالون ص۳۵۴غ.۳۵۳
    ۱۵. شوآن فالون ص.۳۵۴
    ۱۶. شوآن فالون ص.۳۵۴
    ۱۷. شوآن فالونص.۳۵۶
    ۱۸. شوآن فالون ص.۱۱۹
    ۱۹. شوآن فالون ص۲۱۵غ.۲۱۴
    ۲۰. شوآن فالون ص ۱۳۶-.۱۳۱
    ۲۱. شوآن فالون ص۳۷۳غ.۳۷۲
     ۲۲. شوآن فالون ص.۳۴
    ۲۳. شوآن فالون ص.۴۵
    ۲۴. شوآن فالون ص۲۲۷غ.۲۲۶
    ۲۵. شوآن فالون ص .۳۴۵
    ۲۶. شوآن فالون ص.۳۴۷
    ۲۷. شوآن فالون ص.۹
    ۲۸. شوآن فالون ص .۴۰
    ۲۹. شوآن فالون ص.۳۵۱
    ۳۰. شوآن فالون ص۴۹غ.۴۸
    ۳۱. شوآن فالون ص.۲۴۵
    ۳۲. شوآن فالون ص.۱۴۲
    ۳۳. شوآن فالون ص.۱۲۹
    ۳۴. شوآن فالون ص.۳۳۹
    ۳۵. شوآن فالون ص.۳۹۷
    ۳۶. شوآن فالون ص.۴۱۲
    ۳۷. رک حمید رضا مظاهری سیف . خودشناسی عرفانی قم انتشارات نشاط .۱۳۸۱
    ۳۸. شوآن فالون ص.۳۹۸
    ۳۹. شوآن فالون ص.۳۴۷
    ۴۰. شوآن فالون ص.۴۴
    ۴۱. شوآن فالون ص.۷۸
    ۴۲. شوآن فالون ص۱۲۹ و.۱۳۰
    ۴۳. شوآن فالون ص.۱۱۴
    ۴۴. شوآن فالون ص.۱۱۸
    ۴۵. شوآن فالون ص۲۲۸غ.۲۲۷
    ۴۶. شوآن فالون ص.۴۰۰
    ۴۷. شوآن فالون ص.۱۱۵
    ۴۸. شوآن فالونص.۲۲۱
    ۴۹. شوآن فالون ص.۲۲۵
    ۵۰. «قل انما انا بشرٌ مثلکم یوحی الی» (کهف/)۱۱۰
    ۵۱. «انما انت مذکر لستَ علیهم بمصیطر» (غاشیه/۲۲غ)۲۱

منبع : نشریه پگاه حوزه / شماره ۲۵۰ / بهمن ماه  ۱۳۸۷

درباره مرتضی سرمدیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفت + پنج =

Watch Dragon ball super