پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / سرگرمي / مجموعه سوالات احکام -بخش دوم بازی باکلمات

مجموعه سوالات احکام -بخش دوم بازی باکلمات

مجموعه سوالات احکام -بخش دوم بازی باکلماتReviewed by حمید on Aug 17Rating:

بازی با کلمات احکام
در این قسمت به گوشه ای از بازی های احکام اشاره میکنیم:
الف) واژه ها و کلماتی که با برداشتن حرفی از آنها، نام های دیگری به دست می آید

۱٫کدام یک ازواجبات نماز است که اگر حرف اول آن را داریم، نامیکی از شهرهای عربستان می شود؟
۲ یکی از واجبات بسیار مهم نماز است که اگرحرف اول آن را برداریم، نام شهرکی در کنار تهران می شود؟
۳ از پاک کنندههاست که اگر حرف اول آن را برداریم هم نشانه ادباست و هم نماز با آن پایان می یابد.
.۴از مبطلات نماز است که اگر حرف اول آن را برداریم، نام وسیله جنگی می شود؟
۵از پاک کننده هاست که اگر اول آن را برداریم، وسیله جنگی می شود؟
۶از فروع دین است که اگر حرف اول آن را برداریم، نام یکی از فلزها می شود؟
۷ یکی از مقدمات نماز است که اگر حرف اول آن رابرداریم، نام یکی از امراض خطرناک می شود؟
۸ یکی از مقارنات نماز است که اگر حرف اول آن را برداریم، نام یکی از اقسام آبها و نام یکی از مرضها به دست میآید؟

ب) با اضافه نمودن حروفی به اول و آخر این کلمات، احکام مورد نظر را به دست بیاورید:
.۱ از راههای به دست آوردن احکام دین ….. قلی….. است.
۲ مقدار آبی که کمتر از کر است، ….. لی….. می باشد.
۳ یکی از ارکان نماز.…. جد….. است.
۴ از پاک کننده ها….. می….. است.
۵ بر شخصی که به سن بلوغ برسد، ….. کلی….. واجب می شود.
۶ از مقارنات نماز….. والا….. است.
۷از نجاسات….. ردا ….. است
.
ج) براساس حرف مورد نظر، از شاگردان واژه هایی از احکام را می خواهیمکه با آن حرف شروع شده باشد، مانند حرف
الف (در اذان و اقامه) و هر کدام بیشتربتوانند پیدا کنند برنده این بازی هستند
.
د) مخلوط کردن واژه های مختلف وجدا کردن آن توسط شاگردان؛
نظیر، واجبات نماز که بر روی کارت یاتخته یا کاغذ نوشته شده با ارکان نماز مخلوط شوند و شاگردان داوطلب آنها را ازهمدیگر جدا کنند؛ مثال دیگر، شاگردان باید بعضی از نامهای نجاسات را که با نامهایبعضی از مطهرات مخلوط شده و یا نام مستحبات و واجبات نماز را که با هم مخلوط شدهاند از همدیگر جدا کنند
.

پاسخنامه بازی با کلمات
الف) ۱سجده
۲ رکن
۳ اسلام
۴ آمین
۵ زمین
۶ خمس
۷ غسل
۸ ذکر

ب) ۱: تقلید
۲ قلیل
۳ سجده
۴ زمین
۵ تکلیف
۶ موالات
۷ مردار

درباره حمید

پیشنهاد میکنیم

مجموعه سوالات احکام -بخش اول مسایل تلگرافی

مجموعه سوالات احکام -بخش اول مسایل تلگرافیReviewed by حمید on Aug 17Rating: مجموعه روشهای سوالات …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 16 =

Watch Dragon ball super