پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / یادداشت / دانستنی ها / طلبه ها در حوزه های علمیه برای معمم شدن چه کتاب هایی می خوانند؟

طلبه ها در حوزه های علمیه برای معمم شدن چه کتاب هایی می خوانند؟

طلبه ها در حوزه های علمیه برای معمم شدن چه کتاب هایی می خوانند؟Reviewed by مدیریت پرچم های سیاه شرق on Aug 23Rating:

پرهیز از ورود به عرصه‌های ناسالم اقتصادی، مانند شرکتهای هرمی…پرهیز از انجام‌دادن رفتارهای وسواس‌گونه، به ویژه در خصوص طهارت و نجاست
بنا بر آیین‌نامه تلبس -مصوبه ۷۴۵شماره شورای عالی حوزه های علمیه ۲۰/۱۲/۱۳۸۹ – شرط علمی تلبس به لباس روحانیت و معمم شدن اتمام پایه پنجم برای طلاب حوزه های علمیه است.

به گزارش پارسینه نظام متداول درسی در حوزه علمیه قم به صورت پایه ای است به این ترتیب که طلبه علوم دینی پس از ورود به حوزه ، در ابتداء وارد پایه اول تحصیلی شده و پس از موفقیت در آن وارد پایه دوم و به همین ترتیب تا پایه دهم ادامه تحصیل می دهد و پس از کسب موفقیت در پایه های دهگانه که اصطلاحاً به آن «مقطع سطح» گفته می شود وارد «مقطع خارج» می شود.

پایه (۱)

۱ – صرف ساده در ۱۷۰ جلسه درس صرف پیش از نحو خوانده مى شود.

۲ – نحو ۱ : شامل نحو مقدماتى + هدایه + صمدیه در ۲۳۰ جلسه بترتیب یاد شده خوانده مى شود. جزوه تجزیه و ترکیب در پایان هر بخش صمدیه طرح و تمرین مى شود.

۳ – تجوید : شامل روان خوانى و تجوید قرآن در ۵۰ جلسه سعى بر این است که طلبه در پایان سال بتواند نماز و قرآن را بدون غلط بخواند.

۴ – عقاید ۱ : اصول اعتقادات در ۴۵ جلسه

۵ – احکام : شامل آموزش فقه در ۹۰ جلسه

۶ – اخلاق نظرى ۱ : شامل کتاب مرکز مدیریت در ۳۰ جلسه این درس ‍ امتحان دارد

۷ – منطق : آشنایى با منطق شهید مطهرى ، یا منطق مرکز در ۳۵ جلسه این درس در بخش پایانى سال خوانده مى شود.

درسهاى مطالعه اى این پایه :

۱ – تاریخ ۱ : فرازهاى از زندگى پیامبر اسلام از اول تا فصل ۲۴ (دفاع از حریم آزادى )

۲ – قرآن ۱ : حفظ نیمه دوم جزء ۳۰ (سوره مبارکه اعلى تا آخر قرآن ) این درس از ثلث دوم به تدریج هفته اى یک جلسه در صرف تمرین مى شود.

پایه (۲) به ترتیب اجرا

۱ – نحو ۲ : سیوطى یا شرح ابن عقیل از اول تا فاعل در ۱۵۰ جلسه شروع به این درس باید بعد از قبولى در درس نحو باشد در این درس از بحث فاعل تا آخر سال جزوه تجزیه و ترکیب از نیمه اول جزء ۳۰ تا سوره اعلى تدریس ‍ مى شود این جزوه جزء درس نحو ۲ مى باشد

۲ – نحو ۳: سیوطى یا شرح ابن عقیل از فاعل تا تصریف در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در نحو ۱ مى باشد.

۳ – منطق ۲ : المنطق التعلیمى یا المنطق مظفر جزء اول و دوم در ۱۷۰ جلسه بعد از قبول در منطق ۱

۴ – اخلاق نظرى ۲ کتاب مرکز (خلاصه منیه المدید) در ۳۰ جلسه این درس امتحان دارد

۵ – عقاید ۲ : شیعه در اسلام در ۶۰ جلسه بعد از قبولى در عقاید ۱

۶ – منطق ۳ : المنطق التعلیمى یا المنطق مظفر. صناعات خمس در ۸۰ جلسه بعد از قبولى در منطق ۱

درسهاى مطالعه اى این پایه :

۱ – تاریخ ۲ : فرازهایى از زندگى پیامبر اسلام از فصل ۲۴ تا آخر کتاب

۲ – قرآن ۲ : گزیده تفسیر نمونه جلد ۱ این درس جایگزین حفظ قرآن ۲ مى باشد

یادآورى : درس اخلاق نظرى ، عقاید، منطق باید به همین ترتیب خوانده شود.

پایه (۳) به ترتیب اجرا

۱ – نحو ۴ : مغنى الادیب از اول تا حرف او در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در نحو ۲ یا ۳

۲ – نحو ۵ : مغنى الادیب از اول تا آخر باب اول + باب رابع در ۱۱۰ جلسه بعد از قبولى در نحو ۲ یا ۳ در این درس در صورتى که وقت باشد به بهاى دیگر هم خوانده شود.

۳ – بلاغت : جواهر البلاغه یا مختصر المعانى تمام کتاب در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در نحو ۲ یا ۳ مى توان این درس را در صورتى که متقاضى باشد در کتاب مختصر از اول تا فصل و وصل در یک درس و از فصل و وصل تا آخر کتاب در درس دیگر خوانده شود.

۴ – تجزیه و ترکیب : نیمه اول جز ۲۹ قرآن در ۶۰ جلسه بعد از قبولى در نحو ۲ یا ۳ و بعد از اتمام نحو ۵

۵ – اخلاق نظرى ۳ : کتاب مرکز در ۳۰ جلسه این درس امتحان دارد

۶ – عقاید ۳ : آموزش عقاید جلد ۱ و ۲ و ۳ در ۳۰ جلسه بعد از قبولى در عقاید ۲ خوانده مى شود

درس هاى مطالعه اى این پایه

تاریخ ۳ : سیره پیشوایان از اول تا زندگى امام باقر علیه السلام ص ۳۰۲

قرآن ۳ : گزیده تفسیر نمونه جلد ۲ جایگزین تفسیر ۱ سابق اگر طلبه اى تفسیر ۱ را امتحان نداد باید قرآن ۳ را امتحان دهد.

پایه (۴) به ترتیب اجرا

۱ – اصول ۱ : اصول شهید مطهرى + الموجز در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در منطق ۲

۲ – فقه ۱ : شرح لمعه از طهارت تا صوم در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در نحو ۴ یا ۵

۳ – فقه ۲ : شرح لمعه از صوم تا متاجر در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در نحو ۴ یا ۵

۴ – نهج البلاغه ۱ : نهج البلاغه نامه ۳۱ وصیت نامه حضرت به فرزندشان در ۳۰ جلسه

۵ – عقاید ۳ : بدایه المعارف از ابتدا تا اول نبوت در ۱۲۰ جلسه بعد از قبولى در عقاید ۲

درسهاى مطالعه اى این پایه

تاریخ ۴ : سیره پیشوایان از زندگى امام باقر علیه السلام تا زندگى امام هادى علیه السلام ص ۵۶۵

قرآن ۴ : گزیده تفسیر نمونه ج ۳ جایگزین تفسیر ۲

یادآورى : سعى مى شود دروس پر حجم ۱۷۰ جلسه اى صبح برگزار گردد.

پایه (۵) به ترتیب اجرا

۱ – اصول ۲ : اصول الفقه از ابتدا تا اجتماع امر ونهى در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در اصول ۱ (پایه ۴)

۲ – فقه ۳ : شرح لمعه از متاجر تا آخر جلد اول در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در پایه سوم و اصول (پایه ۴)

۳ فقه ۴ : شرح لمعه از اجاره تا طلاق در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در پایه هاى سوم و اصول ۱

۴ – نهج البلاغه ۲ : خطبه همام در ۳۰ جلسه

۵ – عقاید ۵ : بدایه المعارف نبوت ، امامت ، معاد در ۱۲۰ جلسه بعد از قبولى در عقاید ۳ فصل چهارم بدایه را طلاب مطالعه مى کنند

درسهاى مطالعه اى این پایه

تاریخ ۵ : سیره پیشوایان از زندگى امام هادى علیه السلام تا آخر کتاب

قرآن ۵ : گزیده تفسیر نمونه جلد ۴

سعى شود دروس پر حجم ۱۷۰ جلسه اى صبح ها برگزار شود.

به گزارش پارسینه بنا بر مصوبه قبلی شورایعالی حوزه علمیه مصوبه ۳۴۷، مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۹ اتمام سطح یک (پایه شش) برای ملبس شدن لازم بود.

پایه (۶ ) به ترتیب اجرا

۱ – اصول ۳ : اصول الفقه از اجتماع امر و نهى تا پایان جلد دوم در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در اصول ۲

۲ – فقه ۵ : شرح لمعه از طلاق تا ارث در ۱۵۰ جلسه بعد از قبولى در اصول ۱ و فقه ۱

۳ – فقه ۶ : شرح لمعه از ارث تا پایان جلد دوم در ۱۷۰ جلسه بعد از قبولى در اصول او فقه ۱

۴ – آشنایى با فلسفه : آشنایى با فلسفه ، شهید آیه الله مطهرى در ۲۰ جلسه بعد از اتمام پایه پنجم این درس امتحان مدرسه ندارد

۵ – علوم قرآن : مختصر التمهید در ۷۰ جلسه

۶ – آیین نگارش : کتاب بر بال قلم در ۵۰ جلسه بعد از اتمام پایه پنجم

۷ – نهج البلاغه : عهد نامه مالک اشتر در ۳۰ جلسه

درسهاى مطالعه اى پایه ۶

تاریخ ۶ : دادگستر جهان

علوم حدیث : کتاب مرکز مدیریت

حکومت اسلامى : کتاب مرکز مدیریت

همچنین شرایط عمومی ذیل برای تلبس ذکر شده است:

۱. داشتن حداقل، ۱۸ سال سن
۲. داشتن وضعیت جسمی و روحی مناسب که در صورت نیاز و تشخیص ضرورت، از طریق آزمایش‌های پزشکی و روان‌شناختی، بررسی می‌شود.
۳. عدم عضویت و سابقه ارتباط با گروهکهای انحرافی و گروه‌های مخالف اسلام و تشیع و نظام اسلامی
۴. عدم انحراف فکری و سیاسی و اخلاقی
۵. التزام عملی به اصل ولایت فقیه و قوانین جمهوری اسلامی
۶. نداشتن محکومیت‌ کیفری و حقوقی مؤثر

به گزارش پارسینه در دیگر مواد این آئین نامه آمده است:

وظایف فرد ملبس به لباس روحانیت، به شرح ذیل است
۱. رعایت پوشش مناسب عرف روحانیت
۲. رعایت نظم، نظافت و پاکیزگی بدن و لباس و مرتب‌بودن سر و صورت متناسب با عرف روحانیت
۳. پرهیز از وضعیت ظاهری غیر متناسب
۴. حفظ حرمت لباس در معاشرتهای اجتماعی
۵. مراعات زی طلبگی در مجالس مختلف و پرهیز از حضور در محافل مختلط که حدود شرعی، در آن رعایت نمی‌شود.
۶. پرهیز از روحیه اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی، و رعایت شئون روحانیت در وضعیت زندگی و مسکن و خودرو
۷. تلبس دائم
۸. رعایت اخلاق و آداب اسلامی و پرهیز از شوخی‌های افراطی و خلاف نزاکت
۹. پرهیز از درگیری‌های لفظی و فیزیکی غیر متناسب با شئون روحانیت
۱۰. حفظ مناعت طبع و عزت نفس در تأمین معاش، و پرهیز از سوء استفاده از لباس روحانیت برای مقاصد سوء
۱۱. پرهیز از ورود به عرصه‌های ناسالم اقتصادی، مانند شرکتهای هرمی
۱۲. پرهیز از ارتباط با گروه‌های معاند نظام اسلامی و عضویت در آنها
۱۳. پرهیز از انجام‌دادن رفتارهای وسواس‌گونه، به ویژه در خصوص طهارت و نجاست، و اقدام به معالجه در صورت لزوم

ماده ۹. طلاب ملبس، موظف‌اند به صورت دائم، از این لباس استفاده نمایند؛ به نحوی که عرفاً، ملبس محسوب شوند.

ماده ۱۰. تلبس محصلان یا فارغ‌التحصیلان مراکز غیر حوزوی، ممنوع است.

درباره مدیریت پرچم های سیاه شرق

پیشنهاد میکنیم

شغل طلبه ها چیست؟

براى کسانى که خارج از دنیاى طلبگى زندگى مى‏‌کنند، همیشه این سؤال وجود دارد که شغلِ طلبه‏‌ ها چیست؟ آنان براى گذران زندگى، چکار مى‏‌کنند؟ از چه طریقى هزینه‏‌هاى زندگی ‏شان را مى‏‌پردازد؟ طلبگى، یک شغلِ تمام وقت است. یک شغلِ سخت که با کار و تلاش و صبر و تحملِ بسیار زیاد همراه است. شغلى که بر روى همه زندگىِ شما تأثیر مى‏‌گذارد و آن را تحتِ تأثیر قرار مى‏‌دهد. شغلى که نیازى به اداره و میز ندارد، بلکه حتى هنگام قدم زدن در خیابان هم به دنبالِ شماست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − سیزده =

Watch Dragon ball super