پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / lastnews / آخرین اخبار غرب تهران / آگهی نتیجه انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی رباط کریم

آگهی نتیجه انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی رباط کریم

آگهی نتیجه انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی رباط کریم Reviewed by مدیریت پرچم های سیاه شرق on Jun 16Rating:

بدینوسیله به اطلاع کلیه اهالی محترم شهر نصیر شهر تابع بخش مرکزی شهرستان رباط کریم می رساند با توجه به برگزاری انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر در روز جمعه مورخ ۲۴/۳/۹۲ نتیجه شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامی این شهر به ترتیب دارندگان بیشترین رای به شرح ذیل می باشد :

 ۱

عباس جعفری

عطاالله

۱۱۵۰۴

یازده هزار و پانصد و چهار

    ۲

علی رجبی

جمشید

۶۸۷۹

شش هزار و هشتصد و هفتاد و نه

    ۳

اکرم اینانلو

اشرف

۶۲۳۳

شش هزار و دویست و سی و سه

    ۴

محمد حسین بدرلو

فتح الله

۵۸۶۹

پنج هزار و هشتصد و شصت و نه

    ۵

رضا تاجیک

حسن

۵۸۳۷

پنج هزار و هشتصد و سی و هفت

    ۶

پریسا ایلانلو

میرزآقا

۵۳۱۴

پنج هزار و سیصد و چهارده

    ۷

سید غلامرضا حسینی

سیدرضی

۴۹۲۷

چهار هزار و نصد و بیست وهفت

    ۸

احمد محمد حسنی

محمدعلی

۴۸۶۳

چهارهزار و هشتصد و شصت و سه

    ۹

جمشید جندقی

عباس

۴۷۷۱

چهار هزار و هفتصد و هفتاد و یک

    ۱۰

یوسف عبادی

عباس

۴۲۸۵

چهار و هزار و دویست و هشتاد و پنج

    ۱۱

ولی الله حسنلو

اسدالله

۴۲۵۰

چهار هزار و دویست و پنجاه

    ۱۲

ابوالفضل بهارلو

علی

۴۱۷۷

چهار هزار و صد و هفتاد و هفت

    ۱۳

مریم تقوی فرد

حیدرعلی

۴۱۲۴

چهار هزارو صد و بیست و چهار

    ۱۴

جمشید سعیدی نیا

محرمعلی

۴۰۹۸

چهار هزار و نود و هشت

    ۱۵

سید علی کمالی

سید ابوالقاسم

۳۹۰۱

سه هزار و نهصد و یک

    ۱۶

سیامک عسگری

حیدر

۳۸۷۷

سه هزار و هشتصد و هفتاد و هفت

    ۱۷

محمود معبودی

رحیم

۳۷۸۵

سه هزار و هفتصد و هشتاد و پنج

    ۱۸

ابوالفضل کریمی

براتعلی

۳۳۷۵

سه هزار و سیصد و هفتاد و پنج

    ۱۹

خسرو نفر

علی

۳۲۹۸

سه هزارودویست و نود و هشت

    ۲۰

مرتضی عیوضی

حسین

۳۲۷۹

سه هزارو دویست و هفتاد و نه

    ۲۱

علیرضا افشار

حسین

۳۱۹۱

سه هزار و یکصد و نود و یک

    ۲۲

علی عسگری

صمد

۳۱۶۷

سه هزار و یکصد و شصت و هفت

    ۲۳

عطاالله قنبری

یدالله

۳۱۰۱

سه هزار و یکصد و یک

    ۲۴

حسین عباسی

عبادالله

۳۰۸۹

سه هزار و هشتاد و نه

    ۲۵

عیسی گل محمدی

احد

۳۰۱۸

سه هزار و هجده

    ۲۶

عباس امیری نیا

شعبان

۲۸۳۳

دو هزار و هشتصد و سی و سه

    ۲۷

ولی الله قاسملو

مظفر علی

۲۶۷۴

دو هزار و ششصد و هفتاد و چهار

    ۲۸

علی کریمی

صفرعلی

۲۶۳۵

دو هزار و ششصد و سی و پنج

    ۲۹

محمدحسن رفیعی مجومرد

غلامعباس

۲۵۲۸

دو هزار و پانصد و بیست و هشت

    ۳۰

علی اصغر محمدی

علی وردی

۲۵۱۵

دو هزار و پانصد و پانزده

    ۳۱

زهره تراز

حسینعلی

۲۴۹۳

دو هزارو چهارصد و نود و سه

    ۳۲

حسن گذشتی

ولی الله

۲۴۴۱

دو هزار و چهارصد و چهل و یک

    ۳۳

مولود ایلانلو

عبادالله

۲۴۰۴

دو هزار و چهارصد و چهار

    ۳۴

تقی سلجوقی بنه خلخال

صبر الله

۲۳۲۹

دو هزار و سیصد وبیست و نه

    ۳۵

مهدی عبدی فرد

نبی الله

۱۹۶۷

یک هزارو نهصد و شصت و هفت

    ۳۶

محمد محمود زاده

رضا

۱۹۶۴

یک هزار و نهصد و شصت و چهار

    ۳۷

سیف الله صبوری

کرمعلی

۱۹۲۰

یک هزار ونهصد و بیست

    ۳۸

علی اصغر خلخالی

حکمعلی

۱۹۱۵

یک هزار و نهصد و پانزده

    ۳۹

علی اینانلو

حسین

۱۸۹۹

یک هزار و هشتصد و نود و نه

    ۴۰

زهرا نوابی

علی آقا

۱۸۸۹

یک هزار و هشتصد و هشتاد ونه

    ۴۱

حسین قره خانی

علی

۱۸۲۶

یک هزار و هشتصدو بیست و شش

    ۴۲

سعید قراباغی

ولی الله

۱۶۴۰

یک هزار و ششصد و چهل

    ۴۳

محمد قاسمیان کردلو

ماشاالله

۱۵۱۹

یکهزار و پانصد و نوزده

    ۴۴

رضا ایمانی

انشاالله

۱۴۹۳

یک هزارو چهارصد و نود و سه

    ۴۵

محسن سلیمی

غلامرضا

۱۳۰۵

یک هزار و سیصد و پنج

    ۴۶

جعفر امجدی سقین سرا

آقا بابا

۱۲۰۵

یک هزار و دویست و پنج

    ۴۷

مجید عزتی مصلح

علی

۱۱۷۶

یک هزار و یکصد و هفتاد و شش

    ۴۸

مهدی ویسی

علی

۱۱۰۲

یک هزار و یکصد ودو

    ۴۹

صالح سعادتمندی

رضا

۱۰۶۶

یک هزار و شصت و شش

    ۵۰

محمد یعقوبی

محمد ابراهیم

۱۰۱۱

یک هزارو یازده

    ۵۱

جواد غلامی

حسین

۹۴۳

نهصد و چهل و سه

    ۵۲

محمد واحدی

اکبر

۹۳۳

نهصد و سی و سه

    ۵۳

مهدی اینانلو

ناصر

۶۹۲

ششصد ونود ودو

    ۵۴

محسن مشهدی رضا عراقی

اکبر

۴۸۰

چهارصد و هشتاد

    ۵۵

یسن نوروزی

رحیم

۴۵۰

چهارصد و پنجاه

    ۵۶

مهدی حمیدی

محمدحسین

۳۶۹

سیصد و شصت و نه

    ۵۷

محسن احمدی اصل

یوسف

۳۵۷

سیصد و پنجاه و هفت

    ۵۸

سارا وزیر پورآرانی

حسن

۳۳۶

سیصد و سی و شش

    ۵۹

محمد گشایش

غلامحسین

۲۶۶

دویست و شصت و شش

    ۶۰

محمدرضا کرد

نصرالله

۲۰۳

دویست و سه

    ۶۱

محمدحسین ذوالقدر

مالک

۱۸۳

یکصد و هشتاد و سه

    ۶۲

مهری نصیری خونساری

ناصر

۱۶۹

یکصد و شصت و نه

    ۶۳

مرتضی تقی زاده قوام

محمدعلی

۷۶

هفتاد و شش

    ۶۴

محمد رحیمی بیانی

امید

۵۷

پنجاه و هفت

    ۶۵

علی وفادار پیردهی

شعبان

۳۳

سی و سه

    ۶۶

مرتضی تجددی نودهی

ابراهیم

۱۲

دوازده

اینک در اجرای ماده ۵۲ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده ۷۰ آئین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر از تاریخ انتشار این آگهی به مدت دو روز هیئت اجرایی در محل فرمانداری آماده قبول شکایت انتخاباتی می باشد .

شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان آن ، نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، نشانی محل کار یا سکونت و امضای شاکی یا شاکیان را داشته باشد

بیژن سلیمان پور – فرماندار و رئیس حوزه انتخابیه شهرستان رباط کریم

درباره مدیریت پرچم های سیاه شرق

پیشنهاد میکنیم

آگهی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان رباط کریم

آگهی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان رباط کریم Reviewed by مدیریت پرچم های سیاه …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده − نه =

Watch Dragon ball super