پایگاه پرچم های سیاه | آخرین اخبار ایران و جهان / download / دانلود دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ، توسل ، ندبه ، عهد

دانلود دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ، توسل ، ندبه ، عهد

دانلود دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ، توسل ، ندبه ، عهدReviewed by پرچم های سیاه شرق on Jul 22Rating: ۵.۰دانلود دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ، توسل ، ندبه ، عهددانلود دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ، توسل ، ندبه ، عهد
دانلود دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ، توسل ، ندبه ، عهد ادعیه (به تفکیک نام دعا) دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ردیف توضیحات اجرا حجم (KB) زمان ۱ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت اول) ۴,۰۱۹ ۰:۱۳:۲۷ ۲ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت دوم) ۳,۵۸۹ ۰:۱۱:۵۹ ۳ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت سوم) ۳,۵۰۳ ۰:۱۱:۴۱ ۴ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت چهارم) ۳,۵۷۹ ۰:۱۱:۵۷ ۵ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت پنجم) ۳,۷۳۴ ۰:۱۲:۲۸ ۶ حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت ششم) ۶۴۴ ۰:۰۱:۵۵ ۷ حاج رضا بکایی…

User Rating: Be the first one !

دانلود دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ، توسل ، ندبه ، عهد

ادعیه (به تفکیک نام دعا)

دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت اول) ۴,۰۱۹۰:۱۳:۲۷
۲حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت دوم) ۳,۵۸۹۰:۱۱:۵۹
۳حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت سوم) ۳,۵۰۳۰:۱۱:۴۱
۴حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت چهارم) ۳,۵۷۹۰:۱۱:۵۷
۵حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت پنجم) ۳,۷۳۴۰:۱۲:۲۸
۶حاج محمود کریمی (سال تحویل ۹۳ قسمت ششم) ۶۴۴۰:۰۱:۵۵
۷حاج رضا بکایی ۱۲,۷۹۷۰:۵۴:۳۴
۸نزار القطری ۵,۷۳۴۰:۲۴:۲۶
۹کافی ۶,۹۸۸۰:۲۹:۴۸
۱۰حاج مهدی منصوری ۱۰,۶۸۰۱:۰۰:۱۴
۱۱عباس صالحی ۷,۷۶۲۰:۴۳:۵۲
۱۲انصاریان – قسمت اول ۴,۰۶۵۰:۲۲:۴۹
۱۳انصاریان – قسمت دوم ۶,۹۵۱۰:۳۹:۳۱
۱۴هاشمی نژاد – قسمت اول ۴,۳۸۷۰:۲۴:۳۹
۱۵هاشمی نژاد – قسمت دوم ۵,۳۱۰۰:۳۰:۱۱
۱۶عبدالرضا هلالی ۲,۸۳۲۰:۱۵:۴۹
۱۷حاج رضا نبوی – قسمت اول ۵,۳۵۴۰:۳۰:۰۹
۱۸حاج رضا نبوی – قسمت دوم ۵,۴۴۵۰:۳۰:۵۷
۱۹حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۶۷۴۰:۱۸:۱۹
۲۰حاج منصور ارضی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۲,۶۱۸۰:۱۷:۵۶
۲۱حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت اول) ۲,۹۱۰۰:۱۹:۵۷
۲۲حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۰۰۴۰:۲۰:۳۵
۲۳حاج محمود کریمی (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۲,۷۱۷۰:۱۸:۳۷
۲۴حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت اول) ۳,۲۴۳۰:۲۲:۱۴
۲۵حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت دوم) ۳,۹۸۱۰:۲۷:۱۸
۲۶حاج محمد رضا طاهری (رمضان۸۶ قسمت سوم) ۱,۲۲۳۰:۰۶:۵۷
۲۷دعای کمیل ۱,۸۱۲۰:۲۹:۲۲
۲۸حاج مهدی سماواتی ۱,۳۸۶۰:۳۴:۳۶
۲۹شیخ باقر مقدسی ۱,۲۳۷۰:۲۰:۰۱
۳۰حاج محمد رضا غلامرضازاده ۸,۷۹۳۰:۲۹:۵۹
۳۱مرحوم کافی ۴,۳۳۴۰:۲۹:۳۱


دعای توسل

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱رستگار ۱۰,۵۷۵۱:۰۰:۰۹
۲عبدالرضا هلالی ۵,۴۲۰۰:۳۰:۳۲
۳حاج مهدی منصوری ۴,۹۶۸۰:۲۷:۵۸
۴سید مهدی میرداماد ۵,۰۳۸۰:۲۸:۲۲
۵حاج مهدی سلحشور ۶,۸۰۸۰:۳۸:۲۶
۶سازگار ۴,۹۰۹۰:۲۷:۳۵
۷حاج حسین سازور ۷,۹۶۰۰:۴۴:۵۹
۸حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۵۶۸۰:۱۸:۵۰
۹حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۴۰:۱۸:۵۸
۱۰حاج صادق آهنگران ۱,۳۷۰۰:۲۲:۱۲
۱۱سید ولید المزیدی ۱,۱۲۸۰:۱۸:۱۵
۱۲فرهمند ۳,۶۹۶۰:۱۵:۴۶

 

دانلود دعای کمیل بن زیاد (علیه الرحمه) ، توسل ، ندبه ، عهد

دعای ندبه

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱انصاریان ۸,۹۵۹۰:۵۰:۵۶
۲کافی ۵,۶۲۰۰:۳۱:۳۸
۳حاج سعید حدادیان ۷,۰۶۴۰:۳۹:۵۴
۴حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۴,۲۵۷۰:۲۳:۵۵
۵حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۳۷۷۰:۳۰:۳۴
۶حاج مهدی سماواتی – قسمت اول ۵,۳۷۲۰:۱۸:۰۹
۷حاج مهدی سماواتی – قسمت دوم ۵,۵۶۸۰:۱۷:۵۹
۸شیخ باقر مقدسی ۱,۲۹۱۰:۲۰:۵۴
۹فرهمند ۴,۰۰۵۰:۲۶:۲۵

 

دعای عهد

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱موسوی قهار ۳,۵۵۴۰:۱۰:۰۶
۲فرهمند ۵۴۲۰:۰۸:۴۲
۳دعای عهد ۵۴۲۰:۰۸:۴۲
۴سید ولید المزیدی ۵۸۸۰:۰۹:۲۷

 

دعای اللهم انی اسالک بکتابک المنزل … (دعای قرآن به سر گرفتن)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱حاج محمد رضا طاهری ۶٫۳۹۱۰:۱۸:۱۰
۲حاج سعید حدادیان ۷٫۴۸۰۰:۲۱:۱۶

 

دعای مجیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱حاج رضا بکایی ۴,۶۱۲۰:۱۹:۳۹
۲حاج سعید حدادیان ۶,۵۴۲۰:۳۷:۱۱
۳حاج مهدی منصوری ۶,۲۶۰۰:۲۱:۱۱
۴حاج منصور ارضی ۲,۵۶۴۰:۴۱:۳۷

 

دعای جوشن کبیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱میثم مطیعی (جدید) ۲۰,۵۰۲۱:۲۷:۲۷
۲مرشد لو ۹,۴۶۱۱:۰۴:۳۴
۳موسوی قهار ۱۶,۷۶۷۱:۱۱:۳۰
۴شیخ باقر مقدسی ۱,۸۷۶۰:۳۰:۲۵
۵محمدرضا طاهری ۲۰,۶۴۰۱:۲۸:۰۲
۶سید مهدی میرداماد ۲۱,۷۰۳۱:۳۲:۳۵
۷دعای جوشن کبیر۱ (قسمت اول) ۱,۲۴۰۰:۲۰:۰۵
۸دعای جوشن کبیر۱ (قسمت دوم) ۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۷
۹دعای جوشن کبیر۲ ۱۶,۵۷۰۱:۱۰:۴۰
۱۰دعای جوشن کبیر۳ ۱۷,۳۵۱۱:۱۴:۰۰

 

دعای سمات

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱موسوی قهار ۳,۱۰۰۰:۱۷:۳۶
۲کافی ۲٫۲۷۰۰:۰۵:۲۲
۳فرهمند ۳,۵۶۱۰:۱۵:۱۱

 

دعای افتتاح

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱حاج رضا بکایی ۱۲,۱۶۳۰:۵۱:۵۲
۲حاج سعید حدادیان ۴,۹۷۴۰:۲۸:۱۶
۳حاج منصور ارضی ۱۰,۷۹۳۱:۰۱:۲۳
۴حاج محمد رضا طاهری ۸,۶۷۴۰:۴۹:۱۹
۵حاج مهدی سماواتی ۷,۶۳۴۰:۲۵:۵۳
۶دعای افتتاح ۲,۰۳۴۰:۳۲:۵۸
۷شیخ باقر مقدسی ۹۲۰۰:۱۴:۵۲

 

دعای سحر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱موسوی قهار ۴,۴۶۸۰:۱۹:۰۲
۲محمد اصفهانی ۳,۴۸۳۰:۱۴:۵۰
۳عباس صالحی (قسمت اول) ۵,۳۷۶۰:۳۰:۳۴
۴عباس صالحی (قسمت دوم) ۵,۴۴۰۰:۳۰:۵۵
۵دعای سحر ۵۶۱۰:۰۹:۰۰
۶استاد فرهمند ۲,۷۰۶۰:۱۱:۳۲

 

دعای ابو حمزه ثمالی

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱سید حسن نصرالله ۳,۳۲۹۰:۰۹:۲۶
۲حاج رضا بکایی (قسمت اول) ۱۲,۴۶۹۰:۵۳:۱۰
۳حاج رضا بکایی (قسمت دوم) ۹,۵۹۹۰:۴۰:۵۵
۴حاج رضا بکایی (قسمت سوم) ۱۱,۶۶۷۰:۴۹:۴۵
۵حاج رضا بکایی (قسمت چهارم) ۸,۳۲۶۰:۳۵:۳۰
۶حاج رضا بکایی (قسمت پنجم) ۸,۷۸۶۰:۳۷:۲۷
۷حاج رضا بکایی (قسمت ششم) ۷,۴۶۲۰:۳۱:۴۸
۸حاج رضا بکایی (قسمت هفتم) ۱۱,۴۸۳۰:۴۸:۵۸
۹حاج ماشاءالله عابدی (قسمت اول) ۸,۹۹۸۰:۳۸:۲۳
۱۰حاج ماشاءالله عابدی (قسمت دوم) ۱۰,۹۹۲۰:۴۶:۳۵
۱۱حاج ماشاءالله عابدی (قسمت سوم) ۱۰,۱۱۶۰:۴۳:۰۹
۱۲میثم تمار (قسمت اول) ۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۳میثم تمار (قسمت دوم) ۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۴میثم تمار (قسمت سوم) ۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۵میثم تمار (قسمت چهارم) ۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۶میثم تمار (قسمت پنجم) ۲,۹۹۲۰:۰۹:۵۷
۱۷میثم تمار (قسمت ششم) ۲,۲۵۰۰:۰۷:۳۹
۱۸رفیعی – قسمت اول ۶,۴۶۵۰:۳۶:۴۵
۱۹رفیعی – قسمت دوم ۶,۲۱۵۰:۳۵:۲۱
۲۰حاج مهدی منصوری – قسمت اول ۵,۱۸۳۰:۲۹:۱۱
۲۱حاج مهدی منصوری – قسمت دوم ۵,۶۳۳۰:۳۲:۰۱
۲۲حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت اول ۱۰,۶۰۲۰:۳۶:۱۰
۲۳حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت دوم ۹,۳۹۸۰:۳۲:۰۳
۲۴حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت سوم ۹,۹۴۲۰:۳۳:۵۵
۲۵حاج مهدی سماواتی۱ – قسمت چهارم ۱۰,۵۱۵۰:۳۵:۴۲
۲۶حاج مهدی سماواتی۲ ۹,۲۹۷۰:۳۹:۳۸
۲۷حاج مهدی سماواتی۳ ۹,۶۶۴۰:۴۱:۱۲

 

مناجات حضرت امیرالمؤمنین (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱میثم مطیعی – جدید ۸,۹۸۸۰:۳۸:۱۹
۲حاج رضا بکایی ۵,۹۲۹۰:۲۵:۱۶
۳حاج مهدی سماواتی ۱,۲۸۰۰:۲۰:۴۴
۴حاج مهدی سماواتی ۱,۰۸۱۰:۱۷:۲۹
۵فرهمند ۳,۱۲۱۰:۱۳:۱۸

 

حدیث شریف کساء

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(MB)
زمان
۱حاج سعید حدادیان ۷٫۸۳۰:۴۵:۱۹
۲کافی ۲٫۱۱۰:۱۲:۰۱
۳حاج مهدی سماواتی ۶٫۷۸۰:۲۳:۳۳
۴حدیث شریف کساء – ۱ ۶٫۶۹۰:۲۹:۱۲
۵حدیث شریف کساء – ۲ ۳٫۴۷۰:۱۵:۰۹

 

دعای صباح امام علی (علیه السلام)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱فرهمند ۸۷۲۰:۱۴:۰۵

 

دعای مشلول (موسوم به دعای الشّاب المأخوذ بذنبه)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱دعای مشلول ۱,۲۶۳۰:۲۰:۲۷
۲فرهمند ۳,۵۳۴۰:۲۰:۰۵

 

دعای جوشن صغیر

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱حاج رضا بکایی ۱۵,۶۰۱۱:۰۶:۳۹
۲شیخ باقر مقدسی ۱,۲۴۲۰:۲۰:۰۶
۳فرهمند ۹,۵۲۵۰:۴۰:۳۶

 

دعای فرج

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱دعای فرج(با صدای امیر رضا عرب) ۱,۷۷۲۰:۰۱:۵۳
۲اباذر واحدی ۷۱۰۰:۰۲:۰۱
۳دعای فرج ۲۲۸۰:۰۳:۳۶

 

دعای سلامتی امام زمان (ع)

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱فرهمند ۴۲۷۰:۰۱:۴۵

 

ادعیه دیگر:

ردیف

توضیحات

اجرا حجم
(KB)
زمان
۱مناجات توبه امام سجاد (ع)
(مناجات ۳۱ صحیفه سجادیه) – حاج رضا بکایی
۱۳,۵۶۹۰:۵۷:۵۲
۲اللهم هذا شهر رمضان ۳,۹۴۶۰:۲۹:۵۲
۳اللهم الرزقنی حج بیتک الحرام ۲۹۳۰:۰۲:۱۱
۴یا علی و یا عظیم … ۷۵۰۰:۰۲:۳۲
۵اللهم ادخل علی اهل القبور السرور ۷۹۴۰:۰۲:۴۱
۶مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۱ ۴,۵۴۷۰:۱۵:۲۱
۷مناجات منظومه – حاج مهدی سماواتی – ۲ ۵,۱۷۱۰:۱۷:۳۸
۸دعای بعد از زیارات امام رضا- فرهمند ۴,۷۴۷۰:۲۰:۱۴
۹دعای نور- فرهمند ۳۷۷۰:۰۱:۳۶
۱۰دعای عید غدیر- فرهمند ۵,۲۱۶۰:۲۲:۱۴
۱۱دعای روز مباهله- فرهمند ۴,۴۷۹۰:۱۹:۰۶
۱۲دعای سریع الاجابه- فرهمند ۶۷۲۰:۰۲:۵۱
۱۳آیت الکرسی- فرهمند ۵۲۲۰:۰۲:۱۳
۱۴اَللّهُمَّ عَرّفنی نَفسَک- فرهمند ۲۴۷۰:۰۱:۰۲
۱۵اَللّهُمَّ عن صنمی قریش- فرهمند ۵,۹۶۹۰:۱۰:۱۱
۱۶اللهم اصلح عبدک و خلیفتک- فرهمند ۴۳۳۰:۰۱:۵۰
۱۷مناجات با خدا- فرهمند ۷۷۱۰:۰۳:۱۷
۱۸ دعای عظم البلاء – فرهمند ۱,۲۶۳۰:۰۳:۳۴
۱۹استغاثه به امام زمان – فرهمند ۲,۰۹۵۰:۰۵:۵۶
۲۰دعای تربت امام حسین (ع) ۱,۴۲۳۰:۰۳:۰۱
۲۱دعای ناد علی – نزار قطری ۵,۱۴۰۰:۱۰:۵۷
۲۲دعای معراج ۲,۶۴۷۰:۰۱:۵۲

 

برای دانلود کردن ادعیه های فوق، روی آیکون  کلیک راست نموده
و  گزینه …Save Target As را انتخاب نمایید.

 

درباره مرتضی سرمدیان

پیشنهاد میکنیم

اسطوره های صهیونیستی در سینما

دانلود کتاب اسطوره های صهیونیستی در سینما

دانلود کتاب اسطوره های صهیونیستی در سینماReviewed by irannews on Apr 16Rating: ۵.۰اسطوره های صهیونیستی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + ده =

zoland

حسن انتخاب شما ستودنی است.با تشکر رد کردن

Watch Dragon ball super