نرم افزار بالا بردن امنیت سیستم +لینک دانلود

نرم افزار بالا بردن امنیت سیستم +لینک دانلود

قابلیتهای کلیدی نرم افزار Zemana AntiLogger 1.9.3.157 :بدون نیاز به شناسائی امضای جدید ویروسبدون نیاز به دانستن و یا تشخیص امضاء مخرب هابدون نیاز به انتظار برای به روز رسانی از آزمایشگاه ویروسبدون نیاز به اسکن فایلجلوگیری از سرقت...