پایگاه اطلاع‌رسانی رسول الله(ص) راه‌اندازی شد

پایگاه اطلاع‌رسانی رسول الله(ص) راه‌اندازی شد

پايگاه اطلاع‌رسانی رسول الله (ص) در واكنش به اهانت فيلم موهن به ساحت مقدس رسول اعظم(ص) به همت شبكه قرآن و معارف سيما راه‌اندازی شد. عصر شیعه ـ پايگاه اطلاع‌رسانی رسول الله (ص)، در واكنش به اهانت فيلم موهن به ساحت مقدس رسول...